youtube mostmuzeum facebook twitter

Zvon bez srdce

Exponát měsíce 3 / 2017

Zvon bez srdce

Zvon bez srdce (CYMBÁL / SCHLAGGLOCKE) ze spodní lucerny věže děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Tento typ nepohyblivých zvonů umístěný zpravidla v nejvyšším dostupném místě kostelních věží sloužil k odbíjení denních dob, hodin, nebo jejich částí. Rozeznívalo jej kladivo, které bilo do pláště zvonu z vnější strany a bylo ovládáno táhlem. V pozdějších dobách byla táhla připojena k hodinovým strojům a odbíjení probíhalo automaticky. Stopy po úderech dvou kladiv jsou patrné na stranách zvonu.

 


Další exponáty