youtube mostmuzeum facebook twitter

Francouzská pěchotní puška model 1728

Exponát měsíce 5 / 2016

Francouzská pěchotní puška model 1728

Francouzská pěchotní puška model 1728 je křesadlovou puškou s hladkou hlavní.  Až do 70. let 18. století byla hlavní zbraní francouzské pěchoty. Svým tvarem navazovala na předchozí model 1717, který byl první standardizovanou puškou ve francouzské armádě. Lišila se pouze přidáním železných objímek. Charakteristický je pro ni elegantní tvar pažby nazývaný „Patte de Vache"  - kravská noha. Na hlaveň pušky se nasazoval trojhranný tulejový bajonet.

Do zbraně byl nabíjen sférický olověný projektil, součást tzv. kartuše, jednoduchého papírového náboje, sloužícího k urychlení nabíjení zbraně. Dobře vycvičený voják dokázal z modelu 1728 vystřelit až 3x za minutu.

V roce 1740 prošel model 1728 první modifikací, když byly původní dřevěné nabijáky vyměněny za nové železné. V roce 1746 pak byly nově vyráběné zbraně osazovány novým typem křesadlového zámku.

Tento model byl vyráběn ve francouzských manufakturách v Charleville, Maubeuge, a St. Etienne. Celkově bylo pušek modelu 1728 včetně modifikací z let 1740 a 1746 vyrobeno 375.000 kusů.

Model 1728 váží okolo 5 kg a její délka je 1,6 m.  Ráže modelu 1728 je 19 mm.

Naše puška se do Čech dostala zřejmě společně s francouzskou armádou maršála Francie Louise Charlese Augusta Fouqueta, vévody Belle-Isle. Ten velel 30 tisícům francouzských vojáků, které do Čech vpadly po boku bavorské armády v říjnu 1741. Jejich úkolem bylo dobýt Prahu a zajistit korunovaci bavorského kurfiřta Karla Albrechta na českého krále. Přestože se francouzsko-bavorské armádě podařilo Prahu dobýt a Karel Albrecht byl v Praze korunován, většina českých zemí se postavila za mladou Marii Terezii. Francouzská armáda byla nakonec v Praze obklíčena a v prosinci 1742 byl maršál Belle-Isle nucen Prahu opustit a probít se přes Francouzi okupovaný Cheb do Bavorska. Francouzská vojenská přítomnost v Čechách však jen byla malou epizodou ve válce o rakouské dědictví, která proběhla v letech 1740-1748.


Další exponáty