youtube mostmuzeum facebook twitter

Skříňkový polyphon, keramická skulptura Napolitánka

Exponát měsíce 2 / 2022

Polyphon ve stylu zn. SAVOYARD tvoří dřevěná skříňka s hracím strojem - polyphonem, na čelní straně je pojednána do formy varhan s výraznými píšťalami. Dominantním prvkem polyphonu je polychromovaná keramická skulptura "napolitánka", signovaná r. 1900 profesorem J. Rordorfem. (Napolitánek je vyroben z vypálené keramické hmoty, na povrchu je olejová polychromie.)

Polyphon byl vyráběn od r. 1890 v Musikwerke v Lipsku. Další exponáty se nachází ve sbírce Národního technického muzea v Praze, v Městském muzeu v Berlíně (Stadtmuseum Berlin) a soukromých sbírkách. 

Autorem je JOHANN (JEAN) RORDORF, bývalý ředitel odborné hračkářské školy v Hoře Sv. Kateřiny, později v Horním Litvínově (1874-1901). Narodil se 19. 2. 1844 ve Vídni v rodině zlatnického mistra Heinricha Rordorfa (1814-1867). Odborné vzdělání získal ve Vídni, kde od 14 let navštěvoval sochařský ateliér prof. Fernkorna, ředitele císařské slévárny a jeho nástupce prof. Tonnigera, studia završil na Academii výtvarných umění. Po studiích zůstal ve Vídni a spolupracoval se známými sochaři na velkých zakázkách. Ve vlastní tvorbě upřednostňoval drobnější plastiku, rovněž tvořil modely pro přední vídeňské zlatnické dílny. Práce mladého umělce zaujala odbornou veřejnost a v roce 1873 získal ocenění na světové výstavě ve Vídni za plastiku „Šípková Růženka“. Přes náročnou práci Johann Rordorf nezapomněl na vlastní tvůrčí činnost. Jeho záběr byl široký. 

Od spolupráce na monumentálních plastikách v rodné Vídni, přes oficiální zakázky pro město a soukromé zájemce, funerální plastiku, uměleckořemeslné práce, až po volnou tvorbu. V té se hlavně věnoval drobnějším plastikám s žánrovou tématikou a alegoriím. V těchto dílech vynikl jeho úžasný smysl pro detail a precizní modelaci. Johann Rordorf byl členem výkonného výboru pro správu litvínovského muzea, založeného v roce 1898. Byl ženatý a měl dvě dcery, Annu a Paulu. Paulina předčasná smrt jej hluboce zasáhla. 

Ač je dnes téměř zapomenut, ve své době patřil k významným osobnostem Litvínovska  a jeho dílo získalo uznání nejen doma, ale i v Evropě. Zemřel 7. března 1901 na zápal plic a byl pohřben v rodinné hrobce v Horním Litvínově. 

Rozměry plastiky: 128 x 48 x 38 cm

Rozměry polyphonu: 81,5 x 50,5 x 38 cm

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

(ze starých muzejních sbírek)

Ev. č.: H/Nb 183

Přír. č.: 798/84


Další exponáty