youtube mostmuzeum facebook twitter

Mechaničtí ptáčci

Exponát měsíce 6 / 2016

Mechaničtí ptáčci                                                                 

Myšlenka mechanického zpívajícího ptáčka je velmi stará a již mudrc Konfucius v Číně se zmiňuje o existenci mechanického ptáčka v roce 500 př.n.l.

Postupem doby prošla tato myšlenka několika říšemi, až se usídlila v Evropě, kde byla dovedena k dokonalosti. Jemná mechanika opeřenců podobající se hodinovým strojkům dala vzniknout prvním ptačím zpívajícím automatům právě v zemi hodin, a to ve Švýcarsku v polovině 18. století v dílně Pierra Jaquet-Droz (1721-1788).

Tento trend se pak rozvíjel převážně ve francouzských kantonech a samotné Francii, odkud se v průběhu 19. století rozšířil i do německy mluvících zemí. Mezi nejvýznamnější výrobce patřili C.K. Lamy & Co Emilian Wehrle, Karl Griesbaum, Eschle či Mechanische Musikwerke Manufaktur GmbH.

Zpěvní ptáčci se nejdříve zhotovovali pomocí preparace z opravdových ptáků s barveným peřím a teprve s rozvojem průmyslu byli zhotovováni z náhražek jako věrné kopie svých předloh. 

Sbírkový předmět Oblastního muzea v Mostě představuje typický výrobek druhé poloviny 19. století s dodatečně zhotoveným podstavcem.

Jemná mechanika dovoluje všem třem ptáčkům nejen zpívat, ale vnášet do představení různé pohyby. I přes veškerá úskalí se podařilo dochovat zmíněný exemplář při plné funkčnosti až do dnešních dob.


Další exponáty