youtube mostmuzeum facebook twitter

Hnízdo moudivláčka lužního

Exponát měsíce 1 / 2016

Hnízdo moudivláčka lužního

Hnízdo nalezené u rybníka „Za Pilou“ u Marián-ských Radčic členem muzejního Ornitoklubu Miloslavem Anderlem 28. 12. 2015. Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) je pěvec příbuzný sýkorám, tažný druh, přilétající do hnízdišť v Česku během dubna, odlétající koncem září, výjimečně zimující. Žije v okolí nížinných vod, kde obývá lesy a remízky s porosty rákosu a orobince. Pohybuje se velice hbitě, často zavěšen hřbetem dolů, po tenkých větévkách, stvolech i květenství rákosí a travin. Zde nachází dostatek potravy, tedy drobný hmyz, pavouky a rostlinná semena.

Samec počíná hned po příletu ze středomořského zimoviště stavět důmyslné vakovité hnízdo, na něž se snaží nalákat později přilétající samičku. Kostra stavby je tvořena stébly travin, upevněnými na koncovou větvičku vrby, břízy, olše nebo topolu. Mezi stébla jsou vpletena vlákna rostlinná např. rákosové, orobincové, vrbové a topolové chmýří i živočišná, zejména srst a pavučiny smíchané se slinami ptáka. Pokud se mu podaří samičku zaujmout, dostaví je společně a samice do něj naklade 6 až 8 bílých protáhlých vajec.

Během inkubace snůšky, kterou má na starosti pouze samička, staví sameček základ dalšího hnízda, k němuž se snaží přilákat novou partnerku a celý proces se opakuje, někdy dokonce třikrát za rok. Pár moudivláčků staví své náročné hnízdo 14 až 16 dní, poslední fází stavebního procesu je spletení postranního trubkovitého vchodu, ztěžujícího útok predátorů na již tak špatně dostupné hnízdo.

Vystavené hnízdo bylo po vyhnízdění opuštěno, vchod se vlivem zimního počasí zbortil. V dalším roce bylo obsazeno jiným ptačím druhem, pravděpodobně sýkorou modřinkou, která si vyklovala náhradní vchod.

 


Další exponáty