youtube mostmuzeum facebook twitter

Mimořádná zkamenělina ve sbírkách Oblastního muzea v Mostě

Exponát měsíce 4 / 2017

Mimořádná zkamenělina ve sbírkách Oblastního muzea v Mostě   

V roce 2011 byla, mezi dosud nezařazenými vzorky geologických sbírek Oblastního muzea v Mostě, objevena mimořádná zkamenělina. Na jednom kusu vápnité horniny byly zřetelné, částečně poškozené, kosti. Po konzultaci s RNDr. Borisem Ekrtem, správcem sbírky obratlovců paleontologického oddělení Národního muzea v Praze, došlo k senzačnímu objevu.

Kosti na kusu horniny byly identifikovány RNDr. B. Ekrtem jako kostěné články ploutve vodního plaza rodu Plesiosaurus. Zkamenělina byla objevena před rokem 1889 ve vápencovém lomu u obce Lahošť nedaleko Duchcova. Na přelomu 19. a 20. století nález studoval významný paleontolog Antonín Frič. Přiřadil ho do skupiny dravých vodních plazů, ke druhu „Hunosaurus fasseli“.  V této době také vytvořil sádrový odlitek, který je uložen v Národním muzeu. Odlitek zásadně pomohl identifikovat nález, který byl desítky let považován za ztracený.

„Znovuobjevený“ unikát není kompletní, protože jeho část s jedním článkem kosti, která je na Fričově odlitku označena číslem Ob 00047, se nenašla. V geologickém období křídy (cca 145 až 66 milionů let) byla velká část území Čech pokryta teplým, mělkým mořem. Křídové moře bylo bohaté na mořské houby, hlavonožce, raky, ježovky, ryby, žraloky a mnoho dalších druhů fauny a flóry.  Množství fauny křídových moří pravděpodobně způsobilo, že část suchozemských plazů se za potravou opět vrátila do vodního prostředí. Některé druhy křídových plazů, např. rod Mosasaurus, dorůstali délky až 10-12 metrů. Náš lahošťský “ještěr“ byl proti nim drobeček, jeho velikost byla okolo dvou metrů.

Zkamenělina je jedním z několika málo vzácných nálezů vodních plazů období druhohor z území České republiky. Její stáří je asi 90 milionů let.

V nově zamýšlené přírodovědné expozici Oblastního muzea v Mostě bude mít tato výjimečná fosilie významné místo. Pracovník muzea Ing. Jaroslav Bažant pro prezentaci tohoto unikátu vytvořil model v životní velikosti.

 

 

 


Další exponáty