youtube mostmuzeum facebook twitter

Fotogalerie


Vernisáž výstavy Aťky a Oldřicha Tichých

Výstavní prostory galerie výtvarného umění ovládly velkoformátové obrazy Oldřicha Tichého. Ve spojení s keramikou Aťky Tiché vznikla krásná výstava, která potrvá až do 15. září 2024. Vernisáž výstavy - 30. 5. 2024 - zahájili žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě a DUO MELOS. Fotografie z vernisáže: Dagmar Pícová

více »

Vernisáž výstavy obrazů Sofie Švejdové

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů moderní malířky Sofie Švejdové/Na tvrdší dřevo volte sekerky s delším topůrkem. Vernisáž proběhla ve čtvrtek 14. 3. 2024, hudebně ji doprovodili žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě a Duo Melos.

více »

Mezinárodní den archeologie 2023

Mezinárodní den archeologie se uskutečnil v sobotu 21. 10. 2023. Celodenní akce pro děti i dospělé, tentokrát s tématikou bohů a démonů s Kelty, Germány a Římany. Počasí bylo dobré a účinkující i návštěvníci byli skvělí.

více »

Vernisáž výstavy Cesty do Pravěku

Oblastní muzeum a galerie v Mostě uvedlo 19. 10. 2023 ve výstavních prostorách výstavu Cesty do pravěku / Zdeněk Burian a volné sdružení výtvarníků PAS (Paleoart – umění a věda). Zdeněk Burian je zde prezentován jako inspirační zdroj všech členů volného sdružené výtvarníků PAS (Paleoart - umění a věda), vystavuje výběr svých prehistorických obrazů a ilustrací. Výstava obsahuje i publikace a modely. Výstava potrvá do 28. ledna 2024.

více »

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarných oborů ZUŠ

6. 6. 2023 proběhla vernisáž prací žáků výtvarných oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě

více »

Jaroslav Klápště: Epilog Starého Mostu - vernisáž

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů a grafik Jaroslava Klápštěho při příležitosti 100. výročí jeho narození.

více »

Otevření geologické části přírodovědné expozice

Atraktivní expozice GEOLOGIE SEVEROZÁPADNÍCH ČECH je znovu otevřena. Vernisáž pro odbornou veřejnost se uskutečnila 30. března 2023. Expozice představuje jedinečné ukázky minerálů a zkamenělin ze širšího Mostecka, nalezené převážně při těžbě uhlí. Nechybí ani ukázky nerostů vulkanických komplexů severozápadních Čech a rudných nalezišť Krušných hor. Expozici doplňují fotografie, reprodukce obrazů a modely pravěkých živočichů.

více »

Vernisáž expozice Poklady výtvarného umění na Most

Vernisáž nové expozice POKLADY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ MOSTECKA se konala 17. 3. 2023. Stálá expozice představuje "rodinné stříbro", zahrnující především uměleckou výbavu kostelů v Mostě a na Mostecku - nejvzácnější pozdně gotické a renesanční obrazy a plastiky (14. - 16. století) ze sbírky OMGM.

více »

Vernisáž výstavy Pavla Matušky / Usmívání

2. 2. 2023 byla slavnostně otevřena výstava obrazů a plastik humoristy Pavla Matušky / Usmívání. Pavel Matuška se zařadil k filozofujícím karikaturistům po boku Borna, Bartáka, Jiránka, Renčína nebo Slívy. Uspořádal více než 100 samostatných výstav kresleného humoru, vydal několik knížek a za svoji tvorbu je držitelem řade prestižních ocenění z celého světa. Ve svých obrazech a dřevěných plastikách neopouští svou filozofickou základnu – humor. Vernisáž hudebně doprovodili žáci ZUŽ F. L. Gassmanna v Mostě.

více »

Vernisáž výstavy Sylvy Prchlíkové

Tichá zima v Mostě.. Výstava Sylvy Prchlíkové byla zahájena. Výstava potrvá do 19. února 2022. Fotografie z vernisáže: Eduard Beneš

více »

Panoráma starého Mostecka, vernisáž výstavy

10. 11. 2022 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě byla otevřena výstava Panoráma starého Mostecka. Jedná se o výběr z nově digitalizovaných historických fotografií Mostu, Mostecka a světa z přelomu 19. a 20. století, které jsou veřejnosti takto pohromadě prezentovány poprvé. Výstava potrvá do konce března 2023. Fotografie: Martin Klein

více »

Mezinárodní den archeologie 2022

Letošní MDA ve znamení středověkého obchodu v Krušných horách se vydařil, děkujeme hudební skupině Arcus, Oblastnímu muzeu v Chomutově a Střední škole diplomacie a veřejné správy v Mostě, za pomoc při realizaci oslav Mezinárodního dne archeologie 2022.

více »

Háčkovaná krása - vernisáž výstavky

Z vernisáže výstavy háčkovaných ubrousků Anny Dvořákové dne 14. 7. 2022. Výstavka potrvá do 30. 9. 2022

více »

Vernisáž výstavy Tomáše Švédy Oči krajiny

Vernisáž výstavy se uskutečnila 26. 5. 2022 v galerijních prostorách budovy muzea.

více »

Vernisáž výstavy Ukradená stávka

Edukační výstava k 90. výročí tzv. velké mostecké stávky, která se stala součástí ideologie jedné strany na dlouhé roky, přestože historie mluví jinak. Výstava byla prezentována formou komiksu, historickými fakty a virtuální realitou.

více »

Vernisáž výstavy Ich bin ein vydra...

„ICH BIN EIN VYDRA, ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA“ ICH BIN EIN VYDRA aneb jak vydra přes hranice přišla. Výstava je věnována vydře říční, která se navrátila do Krušných hor a jejich podhůří. Neopomíjí ani další živočichy z vodního prostředí, se kterými se zde vydra potkává, stav vodního prostředí v této oblasti a problémy, kterým čelí. Kromě fotografických panelů jsou součástí výstavy různé exponáty, např. výrobky z vydří kůže, pasti na chytání vyder či velké dioráma s mnoha preparáty ryb a savců. Výstava potrvá do 30.6. 2022

více »

Vernisáž výstavy: Hans Kudlich

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 3. března 2022 a výstava potrvá do 30. dubna. Hans Kudlich byl účastník revolučních událostí v letech 1848 -49, poslanec rakouského říšského sněmu, který zasedal ve Vídni a v Kroměříži a hlavně předkladatel zákona o zrušení roboty, který je proto právem považován za osvoboditele selského lidu od roboty. Pro jeho úsilí na zrušení roboty mu začali obyvatelé Českého království a nejen jeho, stavět pomníky na paměť jeho skutků. Jeho jménem byly pojmenovávány turistické rozhledny, proto i tato výstava se snaží o připomenutí jeho osobnosti. Výstava je česko-německá a tvoří ji 25 panelů. Do současné doby byla výstava představena na desítkách míst v České republice, Rakousku a Německu. Výstava byla připravena Oblastním muzeem v Chomutově ve spolupráci se Spolkem přátel Hanse Kudlicha e. V.

více »

Vernisáž výstavy Tibora Červeňáka - Doteky

Výstava obrazů Tibora Červeňáka / Doteky v galerijních prostorách OMGM. Dílo malíře Tibora Červeňáka je zastoupeno v řadě soukromých sbírek, ve veřejných institucích a galeriích ve světě i v České republice a má za sebou celou řadu výstav v galeriích a muzeích mnoha evropských měst i v New Yorku. V roce 2019 se s velkou výstavou Koně a ženy vrátil do svých rodných Hranic do Muzejní galerie Synagoga. V českých výstavních síních a galeriích ve spolupráci se ZaZa Galerií vystavuje doposud. Výstava v OMGM potrvá od 18. 2. do 8. 5. 2022

více »

Mezinárodní den archeologie 2021

V sobotu dne 16. 10. 2021 se uskutečnil již pátý Mezinárodní den archeologie (MDA). Hlavní část programu bude ve znamení středověku - 600 let zpátky v době, kdy pražský husitský svaz obléhal město Most a hrad Hněvín, to to díky spolku Civitas Pragensis.Návštěvníci se mochli potkat s obyvateli středověké Prahy, Mostu i s bojovníky pražské husitské obce. Část programu byla věnována době bronzové a experimentální archeologii - výroba repliky pravěkého člunu tzv. monoxylu, a to pouze za pomocí technologií z doby bronzové. Malí i velcí návštěvníci si mohli vyzkoušet raně středověký žernov a z vlastnoručně umleté mouky si upéci "hada" z těsta, vyrobit vlastní pravěký či raně středověký šperk. Ti nejmenší návštěvníci si mohli postavit malou repliku slovanské vesničky, a zjistit tak více o stavebných technikách i bydlení našich předků.

více »

Výstava Krása jako cíl a muzejní noc

Mostecká muzejní noc 2021 byla věnována ostrostřelcům a střeleckému umění. Návštěvníci muzejní noci shlédli tradiční středověkou „střelbu ku ptáku“, zúčastnili se střeleb a seznámili se s dnešními ostrostřeleckými společnostmi. Součástí muzejní noci byla vernisáž výstavy historických malovaných terčů - Krása jako cíl. Malované terče, jak je známe z měšťanského prostředí 18. až začátku 20. století, jsou spojovány s fenoménem střeleckých spolků a městských ostrostřeleckých společností, které v tomto daném období tvořily součást spolkového života většiny středoevropských měst i městeček. Přestože jsou dnes malované terče dávány za příklad „lidového umění“, řada z nich byla zhotovena profesionálními a často i známými regionálními umělci. Například pro C. k. pražský privilegovaný ostrostřelecký sbor malovali slavnostní terče i Mikoláš Aleš a Josef Mánes. Výstava je složena hlavně z malovaných terčů ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, ale zastoupeny jsou i malované terče ze sbírek dalších muzeí Ústeckého kraje. Návštěvníci se seznámí i s dalším krásným užitným uměním spojeným s ostrostřeleckými společnostmi, jako jsou střelecké trofeje, dekorace, porcelán či sklo. Předsálí galerie je věnováno krátkému exkurzu do historie městských sborů a ostrostřeleckých společností a bude představena krátká historie mosteckých a litvínovských ostrostřelců. Zde budou moci návštěvníci zjistit, co bývala slavná „střelba ku ptáku“, jak se odlišovaly mistrovské, čestné a královské střelby, jak fungují dnešní ostrostřelecké společnosti v ČR a jak vypadají i dnešní malované terče.

více »

Diana Kvapilová: Jaro uctívaly všechny staré kultu

více »

Výstava UMĚNÍ POZDNÍHO STŘEDOVĚKU

Výstava „Krušnohoří / Erzgebirge. Umění pozdního středověku“ v Oblastním muzeu v Chomutově je stěžejním výstupem česko-německého přeshraničního projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří, r. č. 100289027, financovaného z Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020. Na výstavě participují jako projektoví partneři Ústecký kraj, Oblastní muzeum a galerie v Mostě a Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech. Uveřejňujeme několik fotografií z výstavy, která je připravena pro návštěvníky v Oblastním muzeu v Chomutově, v prostorách starobylé radnice na náměstí 1. máje od 4. února do 18. dubna 2021. Autorkou a kurátorkou výstavy je Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., autorem výtvarného a grafického řešení je Mgr. Pavel Koch, akad. mal., MgA. Výstavu instalovala firma Artpartners, s. r. o. Praha p. Libora Kodyma, grafické prvky a tiskoviny jsou dílem akad. Mal. Marka Jodase, tisk provedla firma Aa Group s. r. o. Most – Sedlec. Autorem fotografií je Roman Dušek.

více »

Výstava Příběh starého Mostu

Přes všechny nesnáze provázející uzavření kulturních organizací pro veřejnost v rámci pandemické situace byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě instalována dlouho připravovaná výstava věnující se starému městu Most. Mimořádná výstava je rovněž věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941-2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka. Výstava opětovně po více jak dvaceti letech zpřístupňuje veřejnosti sbírku výtvarného umění, s jejíž pomocí má přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty. V důsledku koronavirových opatření bude výstava rovněž zpřístupněna na webových stránkách Oblastního muzea a galerie v Mostě prostřednictvím virtuální prohlídky. Pokud situace dovolí, budou si moci návštěvníci výstavu osobně prohlédnout až do 17. ledna 2021. Fotografie: Miloš Žihla

více »

Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsk

Fotografie z vernisáže výstavy k 150. výročí železnice na Mostecku a Chomutovsku

více »

Zvláštní jízdy parním vlakem Most - Chomutov

Most, Chomutov - Před 150 lety do Mostu přijel na trati z Chomutova první vlak. Psal se říjen léta páně 1870 a pro region začala železnice znamenat zásadní roli v jeho přeměně. Na oslavu významného výročí byly v sobotu připravené zvláštní jízdy historickým vlakem z mosteckého nádraží do Chomutova.

více »

Muzejní noc aneb Člověk na kolejích 2.10. 2021

Komentované prohlídky, ukázky zabezpečovacího zařízení, historické plechové hračky a modely sběratele Radka Vejříka, novodobé modely KŽM Moldaváček, ukázka dobových železničních pracovišť, filmy s železniční tématikou, prodej publikací a pohlednic, ukázka nového razítka, knihy a publikace s železniční tématikou z muzejní knihovny, kufříkové železniční kolejiště, manželé Našincovi z historického nádraží v Dubí a mnoho dalšího!

více »

Křest knihy Návraty vypůjčené krajiny

Vznikla unikátní velká kniha, která srovnává region při těžbě a po rekultivacích - zcela výjimečná kniha Návraty vypůjčené krajiny odborníka na rekultivace po těžbě hnědého uhlí Stanislava Štýse. Váží čtyři kilogramy, má 368 stran a jsou v ní zobrazeny proměny hornických oblastí v Ústeckém kraji za několik posledních desítek let.

více »

DeskOFFky - 26. 9. 2020

První ročník turnaje v deskových hrách - DeskOFFky 2020!!! Deštivé počasí přilákalo mnoho nadšenců na celodenní klání v Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde si vyzkoušeli mnoho her a užili si skvělé atmosféry. Hráči se utkali v miniturnajích a velkém turnaji o hodnotné ceny, kde rivalita byla znát, ale vítěz mohl být jen jeden.

více »

Kiruna - překrásný nový svět

11. 9. 2020 se v distribuční premiéře v Oblastní galerii a muzeu v Mostě představil film Kiruna - překrásný nový svět. Po filmu následovala debata s režisérkou Gretou Stocklassou, spisovatelkou Veronikou Bendovou a architektem Tomášem Pavlíčkem, kterou moderoval archeolog Michal Soukup.

více »

Kraj vrátí lesk cenným dílům starých mistrů.

Článek v Mosteckém deníku ze dne 22.7.2020

více »

První modelářská výstava 5. 9.- 6. 9. 2020

Dva dny ve světě plastikových modelářů. Vystavovat letadla, lodě, techniku, auta nebo diorámy byli modeláři z Mostecka a Kadaně.

více »

Vernisáž: Jaroslav Valečka - Pictura Obscura

Vernisáž výstavy dne 9. 6. 2020 od 17 hod. Slavnostní otevření výstavy Jaroslava Valečky bylo první vernisáží po dlouhé odmlce. Slavnostní chvíli hudebně doprovodili učitelé ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

více »

ČT - Díl v Osudových láskách o Ulrice von Levetzow

Dne 21. 5. 2020 odvysílala ČT2 dokument České televize Ostrava GOETHE A ULRIKA ze seriálu OSUDOVÉ LÁSKY. Autor této dokumentární série pan Stanislav Motl napsal pro příznivce našeho muzea několik vět: Natáčení příběhu Johanna Wolfganga von Goetha a Ulriky von Levetzow se odehrávalo z velké části také v mosteckém Oblastním muzeu a galerii: skvělé prostředí, skvělí, pro věc zapálení a hlavně erudovaní lidé. Zásluhou pana ředitele Michala Soukupa a zejména pak pana Jiřího Šlajsny a paní Aleny Kvapilové (oba v dokumentu vystupují) se nám podařilo (také za pomoci několika dalších respondentů), natočit, myslím, že zajímavě a kultivovaně, jedinečný příběh velkého básníka a jeho mladičké múzy. Za celý tým ČT Ostrava mohu říci jedno: Bylo nám ctí. Stanislav Motl Díl GOETHE A ULRIKA ze série OSUDOVÉ LÁSKY (stejně jako celou sérii) můžete sledovat i v rámci iVysílání České televize.

více »

Rozhovor s Mgr. Michalem Soukupem

Michal Soukup: Exponáty ze starého Mostu se vejdou s bídou do jedné místnosti Oblastní muzeum a galerie v Mostě se zařadily mezi světová muzea. Díky nové virtuální prohlídce si i v době koronavirové mohou zájemci prohlédnout uzavřené expozice a výjimečné exponáty. Virtuální prohlídky jsou k viděné zde: https://www.muzeummost.cz/cz/vystavy-akce https://historyview.org/

více »

Virtuální prohlídka výstavy Sádrovec

Virtuální prohlídka našeho muzea vás zavede na velmi atraktivní výstavu pod názvem "Sádrovec - neobyčejně obyčejný nerost", kterou pro vás připravil geolog Pavel Dvořák. Sádrovec patří k nejhojnějším minerálům, ale většina nalezišť neposkytuje jeho atraktivní ukázky. Tato výstava se pokusí ukázat, že i sádrovec může být zajímavý a pestrý. V první části představujeme nejkvalitnější nálezy učiněné v letech 1980 až 2020 v mostecké pánvi v severních Čechách. Ve druhé části výstavy jsou ukázky sádrovců ze šesti kontinentů. Poprvé jsou vystaveny broušené sádrovce z nejznámější české lokality Strkovice u Žatce. Výstava potrvá do 2. 8.2020

více »

Virtuální prohlídka výstavy Bílý kanibal

Přinášíme vám již druhou virtuální prohlídku výstavy, kterou tentokrát připravil Martin Šíl a nazval ji "Bílý kanibal". Výstava pojednává o muži, který prožil dva neobyčejné životy. Narodil se jako Ladislav v době, kdy bylo Rakousko-Uhersko ještě v plné síle. Stal se hercem, tanečníkem, režisérem, producentem, aby uprchl z rodné země a proslavil se jako John - africký cestovatel a dokumentarista. Točil filmy s Baarovou, Burianem i Marvanem, po emigraci před komunismem si zamiloval černý kontinent. John L. Brom - Enrest Hemingway ho označil za největšího odborníka na Afriku své doby. Poznejte jeho život i černý kontinent v době, kdy ho filmoval - na přelomu 50. a 60. let. Výstava skončila k 30.3.2020.

více »

Virtuální prohlídka výstavy Josefa Honyse

Nabízíme vám virtuální prohlídku výstavy výtvarníka Josefa Honyse. Výstava skončila 12.3. 2020.

více »

Vernisáž výstavy Sádrovec

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o. připravilo pro příznivce mineralogie výstavu Pavla Dvořáka s názvem: SÁDROVEC – NEOBYČEJNĚ OBYČEJNÝ NEROST. Sádrovec je jedním z nejrozšířenějších minerálů na planetě. Představíme především sádrovce z řady nálezů v oblasti severních Čech, velký kus z Opavska a několik ukázek ze zahraničních nalezišť. Pavel Dvořák, geolog a kurátor geologické podsbírky přírodovědného oddělení muzea, se mineralogii věnuje od mládí. Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 5. března od 17 hodin v Oblastním muzeu a galerii v Mostě, p. o. (ul. Čsl. armády 1360).

více »

Masopust 2020 - AMA SCHOOL v muzeu

Již potřetí k nám dorazili žáci, učitelé a rodiče z AMA SCHOOL, aby oslavili Masopust. Co AMA School napsali o celé akci: V úterý 3.3.2020 jsme prošli s dětmi a žáky z AMA SCHOOL masopustním průvodem ze Širáku až k Oblastní muzeum a galerie v Mostě, kde na nás čekala již paní Křivánková, jako zástupce muzea s teplým čajem a občerstvením, které děti během dopoledne upekly :-). Cestou průvod navštívil několik domů, kde zatančily tradiční masopustní masky a kde průvod dostal nějakou sladkou odměnu :-). Děkujeme za účast rodičů, ať už v samotném průvodu nebo pak u Muzea :-), moc si toho vážíme!

více »

Jan Urant - BEACH FOAM - komentovaná prohlídka

Fotografie Jana Setváka z komentované prohlídky výstavy Jana Uranta - BEACH FOAM dne 5. února 2020.

více »

Výlet po Švestkové dráze

Dne 1. března 2020 se na Výlet po Švestkové dráze vypravilo 15 turistů pod vedením Jana Setváka.

více »

Metodická porada knihovníků muzeí a galerií ÚK

Knihovna našeho Oblastního muzea a galerie v Mostě opět hostila kolegy knihovníky muzeí a galerií Ústeckého kraje v rámci letošní první metodické porady našeho regionu při Asociaci muzeí a galerií ÚK, která proběhla v úterý 25. 2. 2020. Účast byla hojná a kromě kolegů z muzeí v Děčíně, Chomutově, Loun, Teplic, Ústí nad Labem a Žatce byla tentokrát na jednání přítomna i zástupkyně odboru kultury Krajského úřadu Ústeckého kraje. Jednání, jako již tradičně, proběhlo v klidné a přátelské atmosféře a bylo velmi podnětné pro všechny zúčastněné. Celou poradu uzavřela prohlídka nových galerijních prostor v budově muzea s aktuální výstavou Josef Honys – Malíř a básník.

více »

Oslavy výročí 150 let železniční dopravy

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, p. o., připravuje ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově, p. o., Národním technickým muzeem a mnoha dalšími subjekty velké oslavy, které vyvrcholí 3. a 4. října 2020. Během tohoto říjnového víkendu budou na trati Most – Chomutov vypraveny zvláštní historické vlaky. V obou stanicích budou instalována železniční vozidla a technika a bude připraven doprovodný program. Během roku proběhnou akce, zaměřené na historii železnice v regionu i mimo něj: přednášky, komentované výlety vlakem pro celou rodinu po zajímavých tratích v regionu, vycházky po zrušených tratích, besedy s pamětníky, muzejní výstava v prostorách muzea, muzejní noc a jiné doprovodné akce, o kterých budete včas informováni.Vznik železniční sítě výrazně podpořil rozvoj hornictví a průmyslu pod Krušnými horami. S tím souvisely významné ekonomické, sociální a krajinné změny v regionu. Ve své době železniční doprava byla nejefektivnějším a nejvyužívanějším dopravním prostředkem. Železnice je fenomén, který nás ovlivňuje i v současnosti.

více »

Most - zánik a zrození - Most Expres

Podívejte se na reportáž Most Expres o naší výstavě Most - zánik a zrození

více »

Most - zánik a zrození - Český rozhlas

Český rozhlas - informace o naší výstavě.

více »

Most - zánik a zrození - výstava

Fotografie Jana Setváka z vernisáže výstavy Most - zánik a zrození, která se uskutečnila dne 20. února 2020.

více »

Výstava Jana T. Uranta

Video ze slavnostního zahájení výstavy Jana T. Uranta BEACH FOAM dne 9.1.2020.

více »

Josef Honys - Malíř a básník

Fotografie ze slavnostního zahájení výstavy dne 12.12. 2019. Foto Jan Setvák.

více »

Jan Urant - BEACH FOAM - výstava

Reportáž České televize

více »

Bílý Kanibal - výstava

Reportáž České televize

více »

Setkání zástupců knihoven muzeí a galerií

V úterý 3. 12. 2019 se ve studovně knihovny našeho muzea sešli zástupci knihoven muzeí a galerií z celého Ústeckého kraje. Toto setkání s našimi milými kolegy proběhlo v rámci Metodické porady knihovníků muzeí a galerií Ústeckého regionu Asociace muzeí a galerií ČR, které měla naše muzejní knihovna tu čest pořádat. Takové to jednání proběhlo u nás po několikaleté pomlce již podruhé a to mimo jiné z důvodu, že knihovnice našeho muzea byla na podzim zvolena regionální zástupkyní ve Výkonném výboru Knihovnické komise AMG ČR. Setkání proběhlo v přátelské a již adventní náladě a kolegové z ostatních muzeí byly na závěr provedeni naším muzeem a kurátorem jim byla hrdě představena nová expozice Ulriky von Levetzow.

více »

Figurkáři - muži s krásným koníčkem

Figurkáři - muži s krásným koníčkem. Mimořádná třídenní výstava malých uměleckých figurek inspirovaných historií napříč staletími, sci-fi a fantasy nebo motivy z filmů i komiksů. Jednalo se o 14. setkání figurkářů z Čech, Moravy a Slovenska. V průběhu výstavy budou ukázky malby akrylem a olejem a skulpting figur.

více »

Mezinárodní den archeologie 2019

Fotografie z Mezinárodního dne archeologie 2019

více »

Muzejní noc 2019 - Mostecký deník

Přečtěte si, co o nás napsali v Mosteckém deníku. Děkujeme:-)

více »

Muzejní noc 2019

Prohlédněte si fotografie z muzejní noci, která byla v letošním roce věnovaná celá přírodě.

více »

Ulrika von Levetzow - slavnostní otevření expozice

Krásné video ze slavnostního otevření expozice Ulrika von Levetzow - Anděl ve třpytu par.

více »

Bílý Kanibal - výstava

BÍLÝ KANIBAL - AFRICKÁ ODYSEA FILMAŘE A CESTOVATELE JOHNA L. BROMA Velká výstava, která je jedním z vrcholů druhého pololetí tohoto roku.Tentokrát se proměnilo muzeum v africkou vesnici, která ožila příběhem Johna L. Broma, zapomenutého českého filmaře, cestovatele, producenta, tanečníka a herce.

více »

Mezinárodní den archeologie 2019

Mezinárodní den archeologie MEZINÁRODNÍ DEN ARCHEOLOGIE 2019 Připraveny byly ukázky Living history – Germáni, Slované, přednášky, výstavy, dílničky (mletí obilí, pečení placek, výroba keramiky, tkaní, výroba kamenných nástrojů, rozdělávání ohně, kreslení aj.) Mezinárodní den archeologie se uskutečnil ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR Praha, se Severočeskou pobočkou České archeologické společnosti, Společností Archeo Sever o.p.s., Ústavem archeologické památkové péče SZ Čech v Mostě, v. v. i., skupinami Living history a se Střední školou diplomacie a veřejné správy v Mostě.

více »

Skřítci a démoni Krušných hor

V Oblastním muzeu a galerii v Mostě se křtilo! Publikaci si můžete zakoupit v recepci Oblastního muzea a galerie v Mostě (80 Kč). Nová knížka Skřítci a démoni Krušných hor byla pokřtěna za účasti autorů a sponzora Severočeské teplárenské a. s. Publikace oživuje bizarní panteon krušnohorských strašidel, o nichž si vyprávěli obyvatelé našeho ponurého kraje, ale na které se dnes poněkud zapomíná.

více »

Živé obrazy - LÁSKA STOLETÍ

Dne 17. srpna se v Oblastním muzeu a galerii v Mostě uskutečnily Živé obrazy. Podívejte se na video, které natočilo Město Most.

více »

Křižatecký travers - komentovaná procházka

Foto: Jan Setvák

více »

STARÉ FOTOGRAFICKÉ POSTUPY - KYANOTYPIE

Fotografie z workshopu dne 15.června 2019. Účastníci měli jedinečnou možnost vyzkoušet si různé postupy techniky Kyanotypie. Na fotocitlivý papír přiložili rostliny, peří, předměty, kresby či negativy. Setkání bylo koncipováno tak, aby ukázalo možnosti této techniky vynalezené Johnem Herschelem v roce 1842. Ze setkání si každý účastník odnesl fotogramy nebo fotografie v typické pařížské modré barvě.

více »

Výstava prací žáků ZUŠ 2019 - vernisáž

Dětská fantazie v různých výtvarných technikách pod vedením pedagogů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Práce žáků výtvarných oborů jsou ke shlédnutí v Oblastním muzeu a galerii v Mostě do konce září 2019. Foto z vernisáže: Jan Setvák

více »

Fler jarmark 2019

Mostecký deník 2. 6. 2019

více »

Vycházky do přírody s přírodovědným oddělením

Mostecký deník - 6. 6. 2019

více »

Fler jarmark 2019

Fler jarmark a Dětský den v Mostě 2019.

více »

Superfestival zdraví 2019 v Mostě - video

Video - Agentura JV PRESS

více »

Superfestival zdraví 2019

Na třetí ročník mosteckého Superfestivalu zdraví dne 25.5. 2019 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě zavítalo, i přes nepřízeň počasí, v sobotu více než 2000 návštěvníků. Společně s vámi se budeme těšit na Superfestival 2020!

více »

„BEZ TATÍČKA“ - Pomníky Velké války 1914 – 1918 v

Foto ze  slavnostního zahájení výstavy „BEZ TATÍČKA“ - Pomníky Velké války 1914 – 1918 v Ústeckém kraji, které se konalo dne 21. května 2019 od 17 hodin.Na vernisáži vystoupili žáci ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě Výstava potrvá od 22. 5. do 31. 8. 2019 v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě. Foto - archiv Oblastního muzea a galerie v Mostě J. Setvák a J. Klímová

více »

Chovatelská přehlídka trofejí 2019

Ve dnech 18. a 19. května se uskutečnila Chovatelská přehlídka trofejí 2019. Foto - archiv Oblastního muzea a galerie v Mostě - Jitka Klímová

více »

Okolo mosteckého koridoru - vycházka

Dne 9. května 2019 se uskutečnila terénní vycházka "Okolo mosteckého koridoru - unikátní dopravně-inženýrské stavby", která nemá na světě obdoby. Tvoří ho nejen silnice, železniční trať, tramvajová rychlodráha či přeložka řeky Bíliny (Běly), ale i mnohé další doprovodné objekty soustředěné do malého území v šířce asi 150 metrů a délce 4,7 kilometrů.

více »

Vítání ptačího zpěvu 2019 v Kopistech - video

Video z akce. Děkujeme Statutárnímu městu Most.

více »

Vítání ptačího zpěvu 2019 v Kopistech

Česká společnost ornitologická a Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravili tradiční komentovanou ornitologickou vycházku s názvem Vítání ptačího zpěvu. Cílem výpravy bylo pozorování a náslech ptactva průmyslové krajiny, mokřadů, úhorů a rekultivací. Průvodcem byl ornitolog a zoolog Jaroslav Bažant. Na závěr procházky čekala účastníky ukázka kroužkování ptáků manželi Vaníkovými. Foto: Blanka Brandová

více »

Prezentace šperků Ulriky von Levetzow - video ČT

Oblastní muzeum v Mostě dne 14. března 2019 vystavilo za mimořádných bezpečnostních opatření soupravu sedmi zrestaurovaných zlatých šperků s českými granáty baronky Ulriky von Levetzow. Náhrdelník, náramky, náušnice, prsten a spona na pásek ve speciální kazetě byly umístěny v bezpečnostní vitríně. Dohromady obsahují 469 kusů českého granátu. Unikátní sadu klenotů z českého granátu šlo vidět pouze od 15 do 17 hodin, poté se vrátily zpět do trezoru. Děkujeme Hlavní regionální zpravodajské relaci České televize.

více »

Uzavření expozice baronky Ulriky von Levetzow

Video z uzavření expozice baronky Ulriky von Levetzow. Expozice projde rekonstrukcí a bude znovu otevřena. Video: Statutární město Most

více »

Současná česká mozaika - vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 proběhla v podzemních výstavních prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě slavnostní vernisáž výstavy Současná česká mozaika. Výstavu slavnostně zahájili Magdalena Kracík Štorkánová, autorka výstavy, Jitka Šrejberová, kurátorka výstavy, Jan Jenq, spoluautor výstavy a Michal Soukup, ředitel oblastního muzea a galerie v Mostě. Vernisáže se zúčastnilo zhruba 70 návštěvníků, kteří odcházeli velmi spokojení. Výstava, která je připravena akademickou sochařkou a restaurátorkou Magdalenou Kracík Štorkánovou, ukazuje, že mozaika není (jen) „socialistickým uměním“ a že výtvarná díla provedená technikou mozaiky jsou významnou součástí naší vizuální kultury. Autorka výstavy je zakladatelkou spolku Art a Craft Mozaika, z. s., který se zasazuje o popularizaci a propagaci muzívního umění prostřednictvím výstav, workshopů, přednášek či publikací, ale také péčí o muzívní dědictví či vlastní autorskou tvorbou jednotlivých členů. Díky tomu jsou na výstavě zastoupeny práce více než tří desítek umělců z období od 80. let 20. století až po současnost. Výstava prezentuje současnou českou mozaiku v šíři jejích možností, v různém materiálovém provedení, v architektuře nebo objektech, v užitkových předmětech i jako volná autonomní díla. Foto: Jan Setvák

více »

Zdobení stromku s žáky z AMA School Most

V Oblastním muzeu v Mostě již tradičně ozdobily stromek děti z AMA School - základní škola a mateřská škola Montessori o.p.s.. Nechybělo ani zpívání koled. Děkujeme za vyzdobení stromku a krásné odpoledne. :-).

více »

Skauting - výstava

Podívejte se na video ze slavnostního otevření výstavy "Skauting". Zúčastnilo se jí přes sto čtyřicet návštěvníků. Video: Statutární město Most

více »

Přednáška "Současný život židovské komunity"

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 proběhla v Oblastní muzeu v Mostě přednáška a společenská akce "Současný život židovské komunity." Akce se uskutečnila díky spolupráci Komise národnostních menšin a odboru sociálních věcí Magistrátu Statutární město Most a Židovské obce Teplice jako doprovodná akce k výstavě „Žili mezi námi. Židé na Mostecku“, kterou Oblastní muzeum v Mostě uspořádalo k 80. výročí Křišťálové noci. Po poutavé přednášce Sylvie Wittmanové o židovské kultuře následovalo hudební vystoupení Josefa Gušlabauera, člena skupiny Menorah z Prahy. Součástí akce byla ochutnávka tradičních židovských jídel. Akce se zúčastnili i zástupci za Ústecký kraj. Foto: Jan Setvák

více »

Přednáška "Mostecko 1918. Vznik ČSR a provincie...

V úterý 30. října 2018 proběhla v Oblastním muzeu v Mostě přednáška Jiřího Šlajsny a Jana Setváka nazvaná "Mostecko 1918. Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen." Přednášku navštívilo přes 30 lidí. Foto: Jan Setvák

více »

Mostecko 1918; Vznik ČSR - vernisáž výstavy

Ve čtvrtek 18. října 2018 proběhla v Oblastním muzeu v Mostě vernisáž výstavy “Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“. Výstava je součástí projektu „1918 Chomutov – Most – Louny; tři města - tři osudy“ pod patronací Ústecký kraj. Výstavu navštívili zástupci Ústeckého kraje a Statutárního města Most. Foto: Jan Setvák

více »

Vernisáž obrazu Alfonse Muchy

Video z odhalení obrazu Alfonse Muchy. Statutární město Most.

více »

"Žili mezi námi - Židé na Mostecku"

V úterý 2. října 2018 proběhla v Oblastním muzeu v Mostě vernisáž výstavy "Žili mezi námi - Židé na Mostecku". Foto: Jan Setvák

více »

Přednáška "Zázračné České středohoří"

Ve čtvrtek 22. 3. 2018 se v našem muzeu konala hojně navštívená (100 posluchačů) přednáška pánů Svobody a Surého "Zázračné České středohoří". Zároveň zde byla představena stejnojmenná kniha, jejímž autorem je právě pan Jiří Svoboda. Foto: Jan Setvák

více »

Přírodovědná vycházka do Šumné

Foto z přírodovědné vycházky do Šumné dne 31.5. 2018. Asi kolem 20 zájemců provázeli slovem Vítězslav Joza a Jaroslav Bažant.

více »

Přírodovědná vycházka "Horní Jiřetín"

Foto z vycházky.

více »

Flerjarmark 2018

Video

více »

Superfestival zdraví 2018

Video

více »

Muzejní noc 2018

Video

více »

Mezinárodní konference - Kachle a kachlová kamna

více »

Vernisáž 130 let muzea v Mostě

více »

Paleontologie sbírka

více »

Toulavá kamera - Svět kachlových kamen

více »

Přednáška Století Číny - video

více »

Projekt EDISON na 11.ZŠ - v našem muzeu - video

více »

Ze světa kachlových kamen - přednáška - 30.1.2018

více »

Svět kachlových kamen

více »

Entomologie

více »

Svět kachlových kamen - video 2

více »

Svět kachlových kamen - video

více »

Vernisáž Svět kachlových kamen

více »

Den svatého Mikuláše a Fler jarmark 2. 12. 2017

více »

Mezinárodní den archeologie 2017 - Jaroslav Čejka

Foto od Mgr. Jaroslava Čejky - děkujeme.

více »

Mezinárodní den archeologie 2017 - video

Děkujeme "Statutárnímu městu Most".

více »

Terakotová armáda - video

Děkujeme "Statutárnímu městu Most".

více »

CODEX GIGAS - video

Děkujeme "Statutárnímu městu Most"

více »

Mezinárodní den archeologie 2017 -2

více »

Mezinárodní den archeologie 2017

více »

CODEX GIGAS - přednáška

více »

Vernisáž Terakotová armáda 2017

více »

Festival ptactva 2017 - komentovaná ornitologická

Foto: Jan Setvák

více »

Za poklady Ústeckého kraje 2017

Foto: Mgr. Jaroslav Čejka

více »

Muzejní noc 2017

Foto: Petra Vetýšková

více »

Muzejní noc 2017 - videoupoutávka

Video od Statutárního města Most. Děkujeme.

více »

Muzejní noc 2017 - video

Video od Statutárního města Most. Děkujeme.

více »

Přírodovědná vycházka do arboreta Jezeří 2017

více »

Pozoruhodný hmyz Mostecka a Chomutovska 2017

Foto z přednášky.

více »

MATER PATRIAE 2017

Fotografie z vernisáže výstavy.

více »

Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Radčicích 2017

Vítání ptačího zpěvu v Mariánských Radčicích pohledem pana Neřáda.

více »

Vítání ptačího zpěvu 2017 - video

Video od Statutárního města Most. Děkujeme.

více »

Fler jarmark 2017 - video

Video od Statutárního města Most. Děkujeme.

více »

Přírodovědná vycházka na Zlatník 2017

více »

Třetihorní flóra Mostecké pánve 2017

Fotografie z vernisáže výstavy.

více »

Přednáška Prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. 2017

Přednáška Prof. Mgr. Miroslava Bárty, Dr. "Objevy ve stínu pyramid. Staroegyptská cesta k nesmrtelnosti". Rekordní účast 110 posluchačů.

více »

11. stíhací letecký pluk Žatec 2017

více »

Den svatého Mikuláše 2016

více »

Kolektiv roku 2016

více »

Egypt - dar Nilu 2016

více »

Horní města Krušných hor 2016

více »

Zkamenělá dřeva

více »

České středohoří ve fotografiích Z.Růžičkové 2016

více »

Mezinárodní den archeologie 2016

více »

Týden knihoven 2016

více »

Festival ptactva 2016

Foto: Eva Bažantová; Dáša Pícová; Jaroslav Čejka

více »

Srdečné pozdravy z Mostecka - přednášky 2016

více »

Čekání na příchod jeho Milosti Karla 2016

více »

15 let Ústeckého kraje 2016

více »

Den IZS pro školy 2016

více »

Minerály Krušných hor

více »

Malí velcí zabijáci

více »

Umění australských domorodců

více »

Superfestival zdraví 2017

Foto z www.superfestival.cz. Děkujeme

více »

Graduál

více »