youtube mostmuzeum facebook twitter

Kniha anekdot z roku 1787

Exponát měsíce 4 / 2023

 

Jako exponát měsíce dubna bychom Vám chtěli představit jeden ze zajímavých starých tisků ze sbírkového fondu naší muzejní knihovny:

ANEKDOTEN UND BEMERKUNGEN ÜBER WIEN. WIEN: JOHANN DAVID HÖRLING, 1787.

Jedná se o knihu anekdot vytištěnou roku 1787 ve Vídni známým knihtiskařem a nakladatelem Johannem Davidem Hörlingem. Kniha obsahuje dobové krátké humorné a satirické příběhy sestavené ve formě dopisů. Autorem je herec a spisovatel Johann Friedel, který byl velmi zajímavou osobností poslední třetiny 18. století. Byl nazýván buřičem a dobrodruhem a ve svém díle se vysmívá nemorálnosti a potěšení Vídeňanů či cizincům a napodobování cizích zvyků. Zároveň však nadšeně oslavuje reformy Josefa II.

Kniha má 264 stran a text je psán v německém jazyce. Jedná se o jednoduchý tisk bez ilustrací. Na titulní straně se nachází viněta znázorňující hudební nástroje. Na předních deskách se nachází papírový štítek se starou signaturou K-178. Vazba knihy je ze škrobového papíru s lepenkou, a u našeho exempláře je, zvláště na deskách, výrazně odřená.

Kniha patřila do sbírek muzea již před 2. světovou válkou. Na listu před titulní stranou je razítko „Archiv und Museum der Stadt Brüx“, stejně tak i na titulní straně. Jakým způsobem se kniha do sbírek dostala, není známo. V současné době je zařazena v naší knihovně v podsbírce Staré tisky pod přírůstkovým číslem 1248/ St.t.

Text a foto: Diana Šlajsnová Kvapilová


Další exponáty