youtube mostmuzeum facebook twitter

Herbář Ulriky von Levetzow

Exponát měsíce 2 / 2020

HERBÁŘ ULRIKY VON LEVETZOW

Herbář, zároveň deník či památník pochází z pozůstalosti baronky Ulriky von Levetzow (1804-1899). Jedná se o 79 samostatných listů velikosti 11 x 19 cm datovaných mezi lety 1833-1899. Jednotlivé herbářové položky obsahují nejen sběry Ulriky na jejích cestách po Evropě i v okolí Třebívlic, ale i například ptačí pírko či pramínek vlasů.  

Herbář je uložen v papírovém pouzdře ve tvaru knihy. Vložen je samostatný list, z jehož textu se dozvídáme, že Herbář byl prodán po smrti Ulriky jejím synovcem Adalbertem von Rauch za 50 florénů a následně zakoupen a zachráněn před dalším „znesvěcením“ oblíbenou praneteří Ulriky von Levetzow Louisou von Rauch (poslední majitelka zámku v Pnětlukách, zemřela 1943). 

Herbář byl restaurován v atelieru Jany Náprstkové v Praze a jeho část byla vystavena ve stálé expozici nazvané “Baronka Ulrika von Levetzow (1804-1899)“ v letech 1998-2019. 

 

 


Další exponáty