youtube mostmuzeum facebook twitter

Australské artefakty

Exponát měsíce 3 / 2016

Australské artefakty

Součástí etnografické podsbírky mosteckého muzea je i několik předmětů australského, či pravděpodobně australského původu. Pokud se chcete dozvědět více o australské domorodé kultuře, navštivte naší výstavu UMĚNÍ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ - Za posledními lidmi doby kamenné. Výstavu je možné ve výstavním sále muzea shlédnout až do 31. 5. 2016.

Vrhací palice – nulla nulla – waddy
Nejznámější domorodou vrhací australskou zbraní je bezesporu bumerang, který však v mosteckých sbírkách zastoupen není. Jeho méně slavným sourozencem je vrhací palice známá jako nulla nulla či waddy. Jedná se o palici z tvrdého dřeva na jedné straně výrazně širší a zahrocenou. Sloužila k lovu a jejím hlavním účelem bylo přesným hodem usmrtit či omráčit kořist. V různých částech Austrálie se waddy od sebe liší tvarem či výzdobou. Také můžeme od sebe odlišit i mužskou a ženskou variantu této zbraně. Waddy měla často i úlohu rituální a sloužila i jako prostředek, kterým mohl být usmrcen člen kmene, který porušil kmenový zvykový zákon.

Vrhač oštěpů – woomera
Vrhač oštěpů je lidstvu znám již od starší doby kamenné. Využívá principu páky k dosažení vyšší rychlosti při hodu oštěpem. V Austrálii je vrhač oštěpů dodnes rozšířen. Používá se jak k hodu oštěpu, tak k vrhání harpuny.

Harpuna – vidlice na ryby
Vidlice na ryby je harpunou typicky australského či pacifického tvaru. Na rozdíl od i v Austrálii používaných klasických harpun s hrotem se zpětnými háčky se vidlice na ryby vyvinula z do tří, či čtyř kusů rozštípnuté hlavice bambusové hole. V Austrálii však bylo místo zde nerostoucího bambusu použito tvrdé dřevo se třemi či čtyřmi vidlicovitými hroty. Ty mohly být opatřeny i zpětným háčkem z rejnočího trnu či trnu ježury.

Kopí
Australská kopí se velice liší podle jednotlivých oblastí. Všeobecně používali australští domorodci různé typy hlavic kopí, od kamenných a kostěných až po hroty z tvrdých dřev. Dlouhá kopí s hlavicí ze zahroceného tvrdého dřeva lepená k ratišti voskem či pryskyřicí jsou charakteristická pro severní oblasti australského kontinentu.

 


Další exponáty