youtube mostmuzeum facebook twitter

Aragonit

Exponát měsíce 11 / 2016

Aragonit                                                                                     

Činný kamenolom Chraberce se nachází přibližně 4 kilometry severně od Loun. V lomu je těženou surovinou vyvřelá hornina nefelinický bazanit. Tehdy byla těžbou zastižena porucha o mocnosti 1,5 metru a délce 15 metrů. Poruchu vyplňovala brekcie, tvořená ostrohrannými i mírně zaoblenými úlomky bazanitu.
Dutiny brekcie byly vyplněny hojnými jehličkovitými krystaly aragonitu sněhobílé barvy.

Vystavený exponát je nález z roku 2013

 


Další exponáty