youtube mostmuzeum facebook twitter

Kazeta s gynekologicko-porodnickými nástroji

Exponát měsíce 3 / 2024

Kazetu s gynekologicko-porodnickými nástroji (inv.č. T-270) darovala Oblastnímu muzeu v Mostě (tehdy Stadtmuseum Brüx, sídlící na adrese Fleischbankgasse -  ulice U masných krámů) Johanna Tschuchner 18. února 1892. Paní Johanna byla vdova po MUDr. Kajetánu Tschuschnerovi, který  se narodil  2. 5. 1820 v Horním Jiřetíně. Na lékařské fakultě v Praze promoval roku 1846 s dizertací, která  pojednávala  o žlučových kamenech. Zemřel v Mostě 27. 11. 1882.

V soupravě jsou tyto nástroje: ostrý dekapitační hák – crochet (1), tupý hák (2), ve dvou částech  kefalotryptor + kovová tyčka (3), porodní kleště – forceps (4),  poševní zrcadlo (5). Kromě porodních kleští, které se užívaly při porodu živého dítěte, jsou to nástroje pro tzv. zmenšovací, destruktivní operace, kdy bylo zapotřebí vyjmout mrtvý plod a zachránit tak život rodičky. 

Výrobcem nástrojů byl Hynek Ignaz Stelzig (1800-1869), pražský nožíř a výrobce chirurgických, porodnických i pitevních nástrojů (značku najdeme vyraženou na ploché části uprostřed kefalotryptoru). Svůj obchod a dílnu otevřel v roce 1824 v Ovocné ulici č. p. 376, dnes Ulice 28. října č. p. 377, v Praze. K jeho zákazníkům patřila řada univerzitních ústavů včetně Fyziologického ústavu Jana Evangelisty Purkyně. Po Stelzigově smrti převzal obchod jeho zeť Jindřich Rychlík, po něm jeho synové Jindřich a Alois. Své výrobky exportovali po celé Evropě i do Spojených států amerických. Firma existovala až do 2. světové války.

Text: Dagmar Čechová

Foto: Pavel Krásenský


Další exponáty