youtube mostmuzeum facebook twitter

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky jsou zveřejňovány dle pokynů zřizovatele a jím vydané Směrnice č. S-09/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Ústeckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizace vyjma příspěvkových organizací Dopravní společnost Ústeckého kraje a Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

Zveřejnění veřejných zakázek malého rozsahu probíhá v souladu s čl. 6 odst. 6.1 Směrnice č. S-09/2018, kdy na profilu zadavatele jsou zveřejňovány veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší než 250 tis. Kč.

Od 1.5.2022 jsou zveřejňovány veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou vyšší jak 500 tis. Kč.

 

Profil zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profily/OM_MOST