youtube mostmuzeum facebook twitter

Historické uzavírací mechanismy a zámek z piaristického kostela v Mostě

Exponát měsíce 3 / 2023

Historické uzavírací mechanismy

Součástí staré sbírky mosteckého městského muzea byl soubor více než čtyř set ks kovových uměleckořemeslných výrobků ze středověku a novověku. Převážně zámků, klíčů, dveřních a okenních úchytek, kování, křesadel, kratiknotů, ale i okovů či mučicích nástrojů.

Velké množství starých zámků a klíčů bylo zakoupeno od Israele Schwarze, což byl mostecký starožitník a vetešník. Muzeum zásoboval zvláště v prvních letech jeho existence (1888-1900). Od 70. let 19. století totiž město Most zažívalo prudký rozvoj. Nové domy rostly jako houby po dešti a starší byly modernizovány. Důraz na vyšší bezpečnost se projevil mimo jiné i masivní výměnou starých zámků a zámkových mechanismů, které pak končily mimo jiné i ve Schwarzově obchodě.

Jen v několika málo případech víme, odkud pocházejí. U většiny bohužel tato informace schází. Jistě však nebudeme daleko od pravdy, pokud se budeme domnívat, že bývaly převážně součástí dveří mosteckých domů.

V rámci exponátů měsíce nyní nabízíme co nejpestřejší výběr zámků a klíčů. Dobře ilustrují, že i ony podléhaly dobové módě, často bývaly zdobné, kvalitně umělecky ztvárněné. Zároveň musely bezchybně naplňovat i funkci praktickou.

Zámek z piaristického kostela v Mostě

V průběhu demolice starého Mostu se podařilo pro muzejní sbírky zachránit některé cenné uměleckořemeslné předměty. Jedním z nich byl i tento dveřní zámek (inv.č. HKP-00475). Do muzea jej v říjnu 1972 předala „četa Technických služeb Most“, zastoupená inženýrem Burianem. Do přírůstkové knihy byl pak spolu s dalšími předměty (oltářním obrazem, pískovcovým závažím z věžních hodin, apod.) zapsán v roce 1973.

Tzv. piaristický kostel (v různých dobách zasvěcený Narození Páně, sv. Maří Magdaléně a Sedmi radostem Panny Marie) byl původně zbudován pro mostecké magdalenitky. Ty však z vůle císaře Josefa II. byly nuceny opustit Most v roce 1782 a kostel převzal piaristický řád, který v Mostě provozoval proslulé gymnázium. Od piaristů pak převzalo kostel město (po roce 1872). Jako poslední jej využívala pravoslavná církev (od roku 1959). V té době byly zabíleny barokní stropní malby. V roce 1977 byl kostel zbořen.

Text a foto: Dagmar Čechová

 


Další exponáty