mostmuzeum facebook twitter google+

Novinky z knihovny

Knihovna Oblastního muzea a galerie by chtěla tímto představit tři nové zajímavé přírůstky do svého fondu:

 

Manoucherh, Moshtagh Khorasani: Dědictví z oceli. 

Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Znojmo, 2018.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě touto velmi podařenou publikací prezentuje svou rozsáhlou sbírku orientálních zbraní a zbroje, která obsahuje perské, osmanské, kavkazské, japonské, africké, indické a indonéské zbraně a zbroj a několik vybraných kusů z arabských zemí a Číny. Kniha obsahuje velmi přesné popisy jednotlivých zbraní a předmětů doplněných fotografickými přílohami a též se věnuje popisu původu a historie této unikátní sbírky. 

Autorem je v Německu působící vysokoškolský pedagog, který je zároveň předním odborníkem na historické zbraně a zbroj s důrazem na Persii a zakladatel zájmové skupiny historického šermu a tradičních perských bojových umění, která provádí rekonstrukce dobových bojových technik perských válečníků. 

Publikace je zajímavá nejen pro odbornou veřejnost, ale atraktivním zpracováním s řadou fotografických a obrazových příloh zaujme i laické čtenáře. Právem byla nominována do XVII. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2018 v kategorii Muzejní publikace roku 2018.

 

Lukas J., Píša P., Wögerbauer M.: Svaté obrázky.

Pražská devoční grafika 18. a 19. století.  Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2017 

Publikace seznamuje čtenáře s tématikou svatých obrázků jako specifickým pramenem poznání náboženského života v Čechách a jako s objekty lidové zbožnosti v nejrůznějších podobách  a proměnách v průběhu 18. a 19. století. 

Kniha je rozdělena do čtyř částí – studií, které se věnují samostatným tématům a přibližují milostné sochy a obrazy uctívané v jednotlivých pražských kostelech a poutních kaplích v barokní Praze. Podrobně popisuje jejich vzhled a seznamuje  s  historií, problematikou výroby a tisku, cenzurou a v závěru přináší soupis pražských tiskařů a rytců a dalších řemeslníků a obchodníků majících vliv na výrobu či obchod se svatými obrázky. 

  

Holečková, Z., Holna, J.: Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)

ze sbírky Národního muzea. Národní muzeum, Praha, 2015

Numismatické oddělení Národního muzea se snažilo touto publikací představit poměrně reprezentativní kolekci nouzových platidel nacházející se v jeho sbírkách. Publikace není ale pouhým soupisem numismatického materiálu, ale rovněž je zde shrnuta a popsána problematika nouzových platidel v širším historickém a peněžně – historickém kontextu. Jedná se o přitažlivé téma nejen pro numismatiky a sběratele, ale též pro širší veřejnost mimo jiné i z hlediska líbivosti týkající se použitých materiálů (často se jedná o cenné kovy mincí a medailí) a netradičnímu vzhledu.

Druhá část publikace je věnována podrobnému katalogu řazenému abecedně dle lokalit a doplněnému přehlednými fotografickými přílohami.

Kniha je jistě velkým přínosem pro badatele z oborů numismatiky a notafilie, ale atraktivním zpracováním může být zajímavá i pro rozšíření obzorů laické veřejnosti.