mostmuzeum facebook twitter google+

Novinky z knihovny

Upozorňujeme návštěvníky, že knihovna má od 1.1.2020 nový email: knihovna@omgm.cz (starý email: knihovna@muzeum-most.cz bude zrušen!)

 

Knihovna Oblastního muzea a galerie by chtěla tímto představit nové zajímavé přírůstky do svého fondu:

HANUS, Radek. Atlas inkluzí v českém granátu a jeho imitacích. Praha: Powerprint, 2019

Kniha navazuje na starší titul "Český granát: historie, geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství", autorů Hanus, R. a kolektiv, vydané v nakladatelství Granit v roce 2013. Autor v knize popisuje nejjednodušší a zároveň nejzákladnější postupy pozorování inkluzí v drahých kamenech, zejména v českých granátech. Prezentováno je více než 300 fotografií inkluzí nacházejících se v českých granátech, které pocházejí ze třech významných současných i historických produkčních oblastí v České republice. Atlas inkluzí může sloužit jako pracovní pomůcka pro identifikaci českých granátů ve špercích a v dalších uměleckých předmětech. Kniha je určena především gemologům, mineralogům, muzejním pracovníkům, restaurátorům, zlatníkům, klenotníkům a starožitníkům, kteří se zabývají problematikou českých granátů ve šperku.

ŠINDELÁŘ, Radek, ŠINDELÁŘ, Jakub. Kordy a rapíry z českých sbírek 16. – 18. století. Milevsko: Milevské muzeum, 2018

Velice povedená publikace autorů otce a syna Šindelářových se snaží postihnout trochu opomíjený, ale o to zajímavější výjimečný typ chladných zbraní – kordů a jejích soudobých odrůd – rapírů. Při své práci využili poznatků a spolupráce s řadou odborníků i institucí. Oba autoři jsou zároveň členy souborů historického šermu, takže jsou zde, kromě samotného popisu a vyobrazení zbraní, podrobně popsány i způsoby šermu a šermířské školy, doplněné mnoha dobovými ilustracemi. Čtenářsky atraktivní je jistě i řada soudobých příběhů z vojenského i civilního prostředí či využívání kordu a rapíru při zločinech.  Publikace je doplněna rozsáhlou obrazovou přílohou.

SEMOTANOVÁ, Eva. Vyprávěné krajiny. Praha: Historický ústav, 2018

Kniha přední pracovnice Historického ústavu Akademie věd ČR v Praze se zabývá obrazem historické krajiny, zprostředkovaný  vyprávěními - narativními prameny. Publikace upozorňuje na možnosti využití těchto pramenů v historické geografii. Obsahuje ukázky několika desítek zajímavých textů, týkajících se převážně historických krajin Čech od 10. do počátku 20. století. Tyto prameny vypovídají o úrovni dobového geografického poznání, o vztahu vypravěčů k jednotlivým zemím a regionům. Autoři textů se snažili zprostředkovat historické a geografické poznatky nejen o českých zemích a deklarovat obdiv, úctu a lásku k vlasti. Předkládané texty svědčí o duchovním vztahu člověka k přírodě, geografickému prostředí a vlasti.

Manoucherh, Moshtagh Khorasani: Dědictví z oceli. 

Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace, Znojmo, 2018.Jihomoravské muzeum ve Znojmě touto velmi podařenou publikací prezentuje svou rozsáhlou sbírku orientálních zbraní a zbroje, která obsahuje perské, osmanské, kavkazské, japonské, africké, indické a indonéské zbraně a zbroj a několik vybraných kusů z arabských zemí a Číny. Kniha obsahuje velmi přesné popisy jednotlivých zbraní a předmětů doplněných fotografickými přílohami a též se věnuje popisu původu a historie této unikátní sbírky. Autorem je v Německu působící vysokoškolský pedagog, který je zároveň předním odborníkem na historické zbraně a zbroj s důrazem na Persii a zakladatel zájmové skupiny historického šermu a tradičních perských bojových umění, která provádí rekonstrukce dobových bojových technik perských válečníků. Publikace je zajímavá nejen pro odbornou veřejnost, ale atraktivním zpracováním s řadou fotografických a obrazových příloh zaujme i laické čtenáře. Právem byla nominována do XVII. Ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musealis 2018 v kategorii Muzejní publikace roku 2018.

Lukas J., Píša P., Wögerbauer M.: Svaté obrázky.

Pražská devoční grafika 18. a 19. století.  Muzeum hlavního města Prahy, Praha, 2017 Publikace seznamuje čtenáře s tématikou svatých obrázků jako specifickým pramenem poznání náboženského života v Čechách a jako s objekty lidové zbožnosti v nejrůznějších podobách  a proměnách v průběhu 18. a 19. století. Kniha je rozdělena do čtyř částí – studií, které se věnují samostatným tématům a přibližují milostné sochy a obrazy uctívané v jednotlivých pražských kostelech a poutních kaplích v barokní Praze. Podrobně popisuje jejich vzhled a seznamuje  s  historií, problematikou výroby a tisku, cenzurou a v závěru přináší soupis pražských tiskařů a rytců a dalších řemeslníků a obchodníků majících vliv na výrobu či obchod se svatými obrázky. 

Holečková, Z., Holna, J.: Česká a československá nouzová papírová platidla (1914-1945)

Ze sbírky Národního muzea. Národní muzeum, Praha, 2015. Numismatické oddělení Národního muzea se snažilo touto publikací představit poměrně reprezentativní kolekci nouzových platidel nacházející se v jeho sbírkách. Publikace není ale pouhým soupisem numismatického materiálu, ale rovněž je zde shrnuta a popsána problematika nouzových platidel v širším historickém a peněžně – historickém kontextu. Jedná se o přitažlivé téma nejen pro numismatiky a sběratele, ale též pro širší veřejnost mimo jiné i z hlediska líbivosti týkající se použitých materiálů (často se jedná o cenné kovy mincí a medailí) a netradičnímu vzhledu.Druhá část publikace je věnována podrobnému katalogu řazenému abecedně dle lokalit a doplněnému přehlednými fotografickými přílohami.Kniha je jistě velkým přínosem pro badatele z oborů numismatiky a notafilie, ale atraktivním zpracováním může být zajímavá i pro rozšíření obzorů laické veřejnosti.