youtube mostmuzeum facebook twitter

Mamutí stoličky

Exponát měsíce 6 / 2020

Mamutí stoličky

Oblastní muzeum a galerie v Mostě má ve svých sbírkách několik stoliček, částí dolních a horních čelistí z mamutů. Většina z nich je neúplná, poškozená a až na dvě položky nemáme k těmto vzorkům žádné informace o místě a okolnostech jejich nálezů.

 Mamut srstnatý (severní), Mammuthus primigenius byl největším živočichem, který na Mostecku žil v období pleistocenu (10 000 – 2 400 000 let). Byl to býložravec a rostlinnou potravu zpracovával dvěma zuby v každé čelisti. Zuby dospělých mamutů měřily na délku až 50 centimetrů. Mamutí kly a zuby jsou často nalézanými pozůstatky, protože jejich povrch je velmi odolný.  Na Mostecku byly v minulosti objeveny na katastrech obcí Hamr u Janova, Konobrže, Lišnice, Obrnice, Polerady, Vršany a jedním z posledních nálezů byl objev mamutí stoličky v ulici Na Vrátku v Mostě.

Dvě menší vystavené ukázky mamutích stoliček (o délce 26 a 27 centimetrů) představují 2 mimořádně zachované zuby včetně kořenových částí. Pravděpodobně se jedná o zuby mláděte, které nestačilo zuby opotřebovat.

Třetí ukázka je část spodní čelisti s dobře zachovanou stoličkou dlouhou 42 centimetrů. Tato stolička pochází z nálezu ve výkopu pod zámkem v Korozlukách.

 

Foto 1 - Mamutí stoličky, Mostecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 - Mamutí stoličky, Mostecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 - Mamutí stolička, Mostecko, délka 26 centimetrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto 4 - Mamutí stolička, Mostecko, délka 27 centimetrů

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 - Část spodní čelisti mamuta se stoličkou, Korozluky, délka 42 centimetrů

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 - Část spodní čelisti mamuta se stoličkou, Korozluky, délka 42 centimetrů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty