youtube mostmuzeum facebook twitter

Paleontologická lokalita Jezero Most

Exponát měsíce 12 / 2018

Paleontologická lokalita Jezero Most

V rámci terénních úprav při budování Jezera Most byla odkryta vrstva velmi pevné horniny – pelosideritu.  Jde o velmi pevnou horninu, která zde umožnila výjimečné zachování třetihorních rostlin. Rostliny jsou ve větší části pelosideritů zachovány jako nahromadění rostlinné masy, kde je velmi nesnadné rozeznávat jednotlivé listy. V některých blocích horniny jsou výjimečně zachovány celé jednotlivé listy. Nejhojnějšími nálezy jsou listy vrb, olší, jilmů, javorů a topolů. Vzácnějšími druhy jsou nejdy, platany, parrotie a dřišťál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty