youtube mostmuzeum facebook twitter

Hyalit - skelný opál

Exponát měsíce 10 / 2019

Hyalit - skelný opál

Hyalit je odrůdou minerálu opálu a jeho chemické složení je SiO2.nH2O. Nejčastěji je bezbarvý, čirý a průzračný. Má mastný skelný lesk a proto také bývá nazýván „skelným opálem“. Nejčastěji vzniká srážením z horkých roztoků nasycených křemičitany při nízkoteplotních hydrotermálních procesech, což má zásadní vliv na tvary výsledných minerálů, které jsou kulovité, hroznovité, krápníkovité, nebo ledvinovité.

Může tvořit i výplně puklin a dutin. Nejslavnějším nalezištěm hyalitu byla po dlouhé roky Valeč na okraji Doupovských hor v okrese Karlovy Vary. Dalšími českými nalezišti méně kvalitních ukázek jsou Vícenice v okrese Třebíč, Křemže v okrese Český Krumlov a vzácné výskyty jsou popsány i z lokalit v Českém středohoří (Mojžíř, Radešín, Žežice). Ve světě jsou stovky nalezišť na všech kontinentech, ale pouze několik z nich se kvalitou vyrovná nálezům z okolí Valče.

Pěkné hyality byly například nalezeny v Mexiku, v Německu, v Etiopii, v Austrálii a v posledních letech i na několika lokalitách v Maďarsku. Hyalit nemá žádné využití v průmyslu. Malá část bývá v neopracovaném stavu využívána ve šperkařství.

 

 

Obr 1 – Hyalit, Valeč, okres Karlovy Vary, typický tvar hyalitu z Valče, vedle hyalitu jsou drobné bílé krystalky minerálu karbonát-fluorapatitu 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty