youtube mostmuzeum facebook twitter

Hnízdo pěnice černohlavé

Exponát měsíce 4 / 2021

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) je běžně rozšířený druh zcela nenáročný na typ prostředí, žije v listnatých i jehličnatých lesích, parcích, zahradách, sadech, křovinách…

Hnízdo je velmi řídké, postavené ze stébel trav a kořínků. Jeho okraje bývají zpevněny pavučinami. Umístěno je v hustém keři nebo stromě do dvou metrů nad zemí.

Pěnice černohlavá hnízdí jednou ročně od května do července. Snáší 4 -5 vajec. Na nich sedí 11 - 12 dní oba ptáci, kteří dalších 11 - 14 dní krmí mladé. S mláďaty poté zůstávají ještě 2 - 3 týdny.

Text a foto: Jaroslav Bažant


Další exponáty