youtube mostmuzeum facebook twitter

Dobový tisk Ceistlicher Gespräche über die Evangelia

Exponát měsíce 6 / 2022

Ceistlicher Gespräche/über die Evangelia

Druhá navazující část pozoruhodné sbírky duchovních kompozic mosteckého rodáka Andrease Hammerschmidta (1611/1612-1675), publikovaná v Drážďanech roku 1656. Jde o velmi zdařilý, luxusně provedený dobový tisk, odpovídající tehdejšímu společenskému významu osobnosti jejího tvůrce, respektovaného především v oblastech výrazně ovlivněných reformačními myšlenkami Martina Luthera ( 1483-1546). Dodnes se tato sbírka dochovala na řadě míst Evropy, převážně v Německu (Berlín, Drážďany, Halle, Žitava apod.), ale také například v Belgii (Brusel),  Rakousku (Vídeň apod.), Polsku (Krakov, Varšava apod.) nebo Velké Británii (Londýn). Některé exempláře bychom dokonce nalezli také ve Spojených státech amerických. Ačkoli plnohodnotné uznání Hammerschmidtovy tvorby v katolickém prostředí jeho rodiště vzbuzuje značné rozpaky, tuto hudební kolekcí rovněž nalezneme rovněž mezi exponáty historických fondů Oblastního muzea a galerie v Mostě. „Duchovní rozhovory“, které vidíte před sebou, tak patří k cenným předmětům i této instituce.

Text: Milan Černý

 


Další exponáty