youtube mostmuzeum facebook twitter

Dub porýnský (Quercus rhenana (Kräusel et Weyland) Knobloch et  Z.Kvaček)

Exponát měsíce 8 / 2017

Dub porýnský

Quercus rhenana (Kräusel et Weyland) Knobloch et  Z.Kvaček

Tento bažinný vždyzelený strom byl rozšířen v celém prostoru uhelných pánví severozápadních Čech. Jeho celokrajné, protáhle oválné až obkopinaté listy dorůstaly délky až 40 centimetrů. Stáří této zkameněliny je asi 15 až 20 milionů let. V některých lokalitách byl převažující zkamenělinou, např. důl a lom Marianna ve Skyřicích u Mostu. Tento prostor byl později zasypán výsypkou a dnes je v těchto místech areál mosteckého hippodromu. Mimořádný nález 30 cm dlouhého listu tohoto druhu je k vidění i v probíhající výstavě Třetihorní flóra Mostecké pánve v prvním patře Oblastního muzea v Mostě.

 

 


Další exponáty