youtube mostmuzeum facebook twitter

Kontakty

Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace, Čsl. armády 1360/35; 434 01 Most

Kontakty:
Hlavní budova: +420 476 442 111; Čsl. armády 1360/35; 434 01 Most

IČO: 00080730
Bankovní spojení : Komerční banka,a.s. č.účtu 3938491/0100
IBAN CZ04 0100 0000 0000 0393 8491 (SWIFT: KOMBCZPPXXX) 
E-mail: info@omgm.cz  

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Úřední hodiny  9:30 - 13:00  (hlavní budova;Čsl. armády 1360/35; 434 01 Most)
Elektronická adresa  info@omgm.cz
Datová schránka fnbk6vm

Profil zadavatele - zde jsou uveřejňovány všechny veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 250 tis. Kč bez DPH
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=OM_MOST

Pověřenec ve věcech GDPR: Mgr. Jiří Kalach, Národní platforma pro GDPR z.s., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1, jiri.kalach@gdpr-platforma.cz, +420 608 958 090 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedení

Mgr. Michal Vavroch

ředitel
Telefon: +420 414 120 232, +420 777 463 933
E-mail: vavroch.m@omgm.cz
Ing. Miluše Spurná

zástupce pro ekonomiku a provoz
Telefon: +420 414 120 233
E-mail: spurna.m@omgm.cz

Ekonomické oddělení

Ing. Miluše Spurná

vedoucí oddělení, hlavní účetní
Telefon: +420 414 120 233
E-mail: spurna.m@omgm.cz
Ing. Jana Lomozová

ekonomka
Telefon: +420 414 120 233
E-mail: lomozova.j@omgm.cz
Jaroslava Matysová

mzdová a personální agenda
Telefon: +420 414 120 233
E-mail: matysova.j@omgm.cz
Mgr. Ludmila Škrabáková, Ph.D.

Muzejní pedagogika, edukace
Telefon: +420 414 120 228; +420 604 723 457
E-mail: edukace@omgm.cz
Mgr. Markéta Soukupová

Muzejní pedagogika - projekty
Telefon: +420 702 178 886
E-mail: soukupova.m@omgm.cz
recepce

Telefon: +420 476 442 111
E-mail: recepce@omgm.cz

Provozní oddělení

Luboš Kindl

vedoucí oddělení, správce IT
Telefon: +420 732 914 544
E-mail: kindl.l@omgm.cz
Pavel Kindl

správa IT, údržba, výstavář
Telefon: +420 736 209 469
E-mail: kindl.p@omgm.cz

Útvar ředitele

Ing. et Bc. Ludvík Lejsek

hlavní kurátor
Telefon: +420 414 120 243
E-mail: lejsek.l@omgm.cz
Bc. Jitka Klímová

propagace
Telefon: +420 725 007 315
E-mail: klimova.j@omgm.cz

Galerijní a společenskovědní oddělení

PhDr. Olga Kubelková

galerijní činnost
Telefon: +420 775 291 903, 414 120 245
E-mail: kubelkova.o@omgm.cz
Mgr. Jiří Šlajsna

historik, archeolog
Telefon: +420 414 120 246
E-mail: slajsna.j@omgm.cz
Mgr. et Mgr. Petr Vágner

archeolog
Telefon: +420 605 421 800
E-mail: vagner.p@omgm.cz

Přírodovědné oddělení

Pavel Krásenský

vedoucí oddělení, kurátor entomologické sbírky
Telefon: +420 602 976 216
E-mail: krasensky.p@omgm.cz
Ing. Jaroslav Bažant

kurátor (zoologie), ornitolog, preparátor
Telefon: +420 414 120 250
E-mail: bazant.j@omgm.cz
Ing. Vít Joza

kurátor (botanika), botanik
Telefon: +420 414 120 238
E-mail: joza.v@omgm.cz
Pavel Dvořák

kurátor (geologické podsbírky), geolog
Telefon: +420 414 120 253
E-mail: dvorak.p@omgm.cz

Oddělení knihovny a dokumentace

Ing. Diana Šlajsnová Kvapilová

vedoucí odd. knihovny a dokumentace
Telefon: +420 476 102 270
E-mail: kvapilova.d@omgm.cz
Alena Kvapilová

knihovnice
Telefon: +420 476 102 270
E-mail: knihovna@omgm.cz
Jaroslava Pausová

knihovnice
Telefon: +420 476 102 270
E-mail: pausova.j@omgm.cz
Mgr. Lucie Drmolová

Dokumentátor, kurátor
Telefon: +420 414 120 216
E-mail: drmolova.l@omgm.cz

Recepce

Vrátnice

Telefon: 414 120 242

Oddělení restaurování a konzervace

Dagmar Čechová

vedoucí oddělení, konzervátor
Telefon: 420 476 102 271
E-mail: cechova.d@omgm.cz
Lucie Marková

konzervátor
Telefon: 476102271
E-mail: markova.l@omgm.cz
Miroslav Vrba

konzervátor
Telefon: 420 414 120 248
E-mail: vrba.m@omgm.cz
Dagmar Pícová

konzervátor
Telefon: 420 414 120 249
E-mail: picova.d@omgm.cz