youtube mostmuzeum facebook twitter

TABATĚRKY ZE STARÉ SBÍRKY

Exponát měsíce 7 / 2023

Jednu ze skupin předmětů, které se v počátcích muzea dostávaly do sbírky po desítkách, tvoří tzv. tabatěrky. Ty, které zde vidíte, sloužily převážně jako schránky na práškový šňupací tabák (Schnupftabak), rozšířený v Evropě již od sedmnáctého století. Jeho původ je ovšem mnohem starší - vynalezly jej kultury střední a jižní Ameriky dlouho před Kolumbem. Obliba šňupacího tabáku začala klesat v poslední čtvrtině 19. století s nástupem cigaret, což je zřejmě i důvod, proč velké množství těchto dóziček po roce 1888 přišlo do muzea. Klasické tabatěrky bývaly vyráběny z různých, zpravidla ušlechtilých materiálů - rohoviny, mosazi, stříbra, apod. Používaly se i speciální skleněné nádobky. Zejména v 18. a 19. století patřila ke společensky přijatelným šperkům, který byl oblíbený i jako dárek. Představené předměty jsou rozděleny podle tvarů a materiálu, který je velice různorodý. Mnohé z nich jsou bohatě zdobené. Do sbírky se dostaly v letech 1888-1901, především darem od bohatších rodin z Mostecka a v menší míře koupí od místního vetešníka Israele Schwarze.
 
Text: Michal Soukup
Foto: Jitka Klímová

Další exponáty