mostmuzeum facebook twitter google+

Stálé expozice


Přírodou severozápadních Čech

Oblastní muzeum na rok uzavírá přírodovědnou expozici  Od 19.11. 2018 bude kvůli přestavbě na rok uzavřena přírodovědná expozice v Oblastním muzeu v Mostě. Instalace z devadesátých let 20. století po celou dobu patřila mezi nejoblíbenější muzejní stálé výstavy a na území Ústeckého kraje byla největší svého druhu. Čas se na ní ale značně podepsal. Řada vystavených exponátů ztratila svůj přirozený vzhled a barvu a celý fundus je dnes už technologicky beznadějně zastaralý a nevyhovující. 

Proto byla přírodovědným oddělením muzea v čele s Pavlem Krásenským zpracována zcela nová koncepce. Expozice věnovaná živé  i neživé přírodě Mostecka bude do budoucna rozdělena do tří částí. Samotné práce budou probíhat v několika etapách. Jako první by měla být konci roku 2019 zpřístupněna část zasvěcená geologii. Ta představí atraktivní paleontologické a mineralogické exponáty z Mostecka, čtvrtohorní dioráma a multimediální prvky. V dalších letech bude následovat živá příroda, kde se představí vybrané biotopy Mostecka. Součástí nové expozice bude herní a vzdělávací koutek pro nejmenší i podrobně zpracované výukové programy pro školy.

více »

Geologická minulost Mostecka

Odkud se vzalo dnešní uhelné bohatství Podkrušnohoří? Jak vznikla dodnes oblíbená minerální voda Zaječická hořká? Jak vypadala nejstarší paleolitická dílna ve střední Evropě? Co způsobilo roku 1895 tzv. kuřavkovou katastrofu v Mostě? Vydejte se na výpravu do nejstarší historie Země v expozici Geologická minulost Mostecka s množstvím hornin, otisků pradávných rostlin a živočichů i mamutem!

více »

Mineralogie Krušnohoří

Na geologickou expozici muzea navazují zajímavé sbírky minerálů a hornin. Zaměřují se především na bohatá naleziště v Krušných horách, kde se těžba rud provozovala už před osmi staletími. Prohlédnout si můžete nejen samotné horniny a minerály, ale také geologické mapy a fotografie z lokalit. Mezi unikáty sbírky patří žlutý topaz z Cínovce, uranové slídy a smolinec z Jáchymova, růžový baryt z Moldavy, žlutý radiobaryt z Lahoště...

více »

Baronka Ulrika von Levetzow 1804 - 1899

Do dějin se Ulrika von Levetzow, která prožila většinu života na nedalekém zámku v Třebívlicích, zapsala jako poslední velká láska básníka Johanna Wolfganga Goetha. Expozice návštěvníkům umožňuje nahlédnout do pokoje v třebívlickém zámku a poodhalit tajemství životního příběhu této baronky, o jejíž pozůstalost pečuje mostecké muzeum více než sto let.

více »

Ze života obyvatel Krušnohoří

Po dobu rekonstrukce střechy je expozice uzavřena.

Nejnovější expozice muzea v půdních prostorech zavede návštěvníky do Krušných hor a ukáže jim život obyčejných lidí. Zařízené světnice a dílny představují všední život, domácí práce i typická řemesla jako hornictví, punčochářství, krajkářství či hračkářství. Expozice nabízí také pohled na kouzelnou krušnohorskou vánoční atmosféru s betlémy, kouřícími panáčky a pyramidami.

více »