youtube mostmuzeum facebook twitter

Pokusná puška Špitálský 1882

Exponát měsíce 3 / 2019

Pokusná puška Špitálský 1882

Na konci 70. let 19. století vznikla řada nových moderních konstrukcí opakovacích pušek, za čímž stála snaha o zvýšení rychlosti střelby. Toho chtěli konstruktéři dosáhnout jednak pomocí různých přídavných zásobovacích zařízení či přímo integrací různých systémů opakovacích mechanismů. 

Mezi skupinou rakousko-uherských konstruktérů známých jmen, jakými byli Alfréd Kropatschek, Josef Schulhof, či Franz Fortelka se objevuje i jméno českého puškaře Antona (Antonína) Špitálského (*1831 – +1909), později v letech 1889–1896 technického ředitele zbrojovky ve Štýru (něm. Steyr). Špitálský pracoval jako dílenský mistr v továrně Josefa Werndla, známého zakladatele štýrské zbrojovky (Oesterreichische Waffenfabriks-Gesellschaft, dnes Steyr Mannlicher). Společně s Karlem Holubem se podílel na vylepšování Werndlovy pušky a později pracoval na vlastní konstrukci opakovačky s cívkovým zásobníkem.

K vývoji své zbraně využil Špitálský ve Štýru v licenci vyráběnou francouzskou pušku Gras M 1866/74. Tu následně doplnil podávacím zařízením v podobě cívky uložené ve schránce pod závěrem zbraně. Patent na svoji konstrukci získal v březnu 1879, a přestože se jejím vývojem zabýval ještě v následujících třech letech, prosadit se mu ji do výzbroje Rakousko-uherské armády nepodařilo.

Vzácně zachovalý exemplář této pokusné pušky s pořadovým číslem 17 se nachází i ve sbírce zbraní Oblastního muzea a galerie v Mostě. Mimo funkční řez mechanismu zbraně, který se nachází v majetku Vojenského historického ústavu, je to jediná doložená puška tohoto systému v České republice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty