youtube mostmuzeum facebook twitter

Manuscriptorium

Digitalizace fondů knihovny

Oblastní muzeum a galerie v Mostě v roce 2019 prostřednictvím projektu VISK 6, podporovanému MK ČR, začalo digitalizovat rukopisy ze svých sbírek. Prvním takto uchovaným a zpřístupněným kodexem je rukopis označovaný jako Mostecký nešťastný kancionál. 

Digitalizované historické dokumenty jsou zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium.

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Cílem projektu je zpřístupnit existující digitální obsah pomocí jednotných nástrojů tak, aby byl co nejlépe dostupný, a proto digitální knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie.

Komplexní záchovná digitalizace historických dokumentů dle Definice digitálního dokumentu pro potřeby zpřístupnění a trvalého uložení v podprogramu VISK6 byla provedena v digitalizačním centru AiP Beroun s.r.o.