youtube mostmuzeum facebook twitter

Zkamenělé dřevo z lomu Vršany

Exponát měsíce 3 / 2021

Ukázka zkamenělého dřeva z lomu Vršany.

Zkamenělina je stará 15 až 20 milionů let a pochází z období středních třetihor-miocénu.

V těžebním prostoru lomu Vršany jsou při těžbě skrývkových vrstev nalézány části zkamenělých stromů. Kusy těchto stromů bývají nacházeny na výsypkách lomu, kde vyvětrávají z vrchních vrstev navezených skrývkových hornin.

Entomolog OMGM Pavel Krásenský při výzkumu výsypek lomu Vršany objevil u jedné zrekultivované výsypky zajímavou ukázku zkamenělého dřeva. Jde o kus o velikosti 12x17x22 centimetrů. Dřevo má pro tuto lokalitu nepříliš časté hnědavé zabarvení. Na jeho povrchu jsou v zuhelnatělých vrstvičkách stovky milimetrových krystalků křemene. Podobné, černě zbarvené ukázky s krystalky křemene se v minulosti nacházely hojně v lomu Bílina. Křemen se v těchto dřevech nejčastěji vyskytuje ve dvou formách – křišťál a záhněda. Velmi často jsou krystaly oboustranně ukončené. Drobné krystaly mají výsoký třpyt a výrazně odrážejí světlo, a proto je geologové nazývaly „jiskřivce“. V současné době už jsou nálezy „jiskřivců“ ojedinělé. 

Zkamenělé dřevo z Vršan má velmi dobře viditelné letokruhy v původním dřevu. Další jeho zvláštností je dochovaný pahýl větve na okraji dřeva. 

 

Text: Pavel Dvořák

Foto: Pavel Krásenský


Další exponáty