youtube mostmuzeum facebook twitter

Jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum)

Exponát měsíce 11 / 2017

Jetel jahodnatý
Trifolium fragiferum L. 1753

Jetel jahodnatý patří mezi 17 druhů jetelů, které patří do původní květeny České republiky. Jeho květenství se v době plodu změní na nápadné kulovité hlávky, poněkud připomínající jahody či maliny. Přes svůj jedinečný vzhled nepatří tento víceletý druh mezi běžně známé rostliny. 

Roste v trávnících na půdách s alkalickou reakcí, převážně zasolených, patří tedy mezi tzv. halofyty. Má specifické nároky na prostředí a svou malou velikostí poměrně těžko odolává vyšším a mohutnějším rostlinám. Proto mu vyhovují pastviny na vlhkých jílovitých půdách, roste také na návsích, v okrajích cest a vlhkých příkopech. Jeho původní přírodní biotopy – slaniska – ale v posledních desetiletích stále ubývají. Díky tomu se dostal v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky mezi druhy ohrožené (stupeň „VU“ = vulnerable, dříve C3). 

Význam jetele jahodnatého pro člověka je poměrně malý; v oblastech s rozsáhlým zastoupením zasolených půd (mimo Českou republiku) byl přiséván do směsí pícnin. Je ale živnou rostlinou pro řadu druhů hmyzu. Jeho pěstování je poměrně snadné, přesto není využíván jako okrasná rostlina. 

Slaniska

Lidé si nejcennější místa naší přírody obvykle spojují s pralesy, loukami plnými orchidejí, rašeliništi apod. Nedaleko nás ale existují nenápadné biotopy na jílovitých minerálních půdách – slaniska, která představují poslední útočiště pro řadu velmi vzácných a ohrožených druhů rostlin a bezobratlých živočichů. Jejich výskyt je v Čechách soustředěn právě na Mostecko, Žatecko a zčásti i na dolní Poohří; přetrvávají zde už desítky tisíc let. Bohužel soustavně mizí kvůli záboru půdy pro stavby i ponecháním půdy ladem. Jedna z posledních přírodních zvláštností Mostecka tak mizí přímo před našima očima. Stovky rostlin jetelu jahodnatého rostly s dalšími halofyty na lokalitě nedaleko benzínové pumpy ve středu Havraně desítky let až do poloviny září 2017. Kvůli úpravě cesty a vybudování chodníku lokalita zanikla.


Další exponáty