youtube mostmuzeum facebook twitter

Rukopis souboru předpisů dragounských pluků saského kurfiřství

Exponát měsíce 11 / 2022

Rukopis souboru předpisů dragounských pluků saského kurfiřství z roku 1766

Unikátní rukopis německy psaného souboru předpisů pro cvičení a zpráv jezdeckých dragounských pluků saského kurfiřství z roku 1766 ze sbírkového fondu muzejní knihovny.

Jako exponát měsíce listopadu bychom Vám rádi představili jeden velmi zajímavý a opravdu unikátní rukopis z našich sbírek. Jedná se o německy psaný soubor předpisů pro cvičení dragounských jezdeckých pluků saského kurfiřství z roku 1766 a zpráv o cvičeních dragounských pluků z let 1752 až 1769. V první části obsahuje rukopis výtah z 2. knihy denních předpisů saského kurfiřta pro cvičení pluku, zakončený v explicitu datací a podpisem „Sig. Dressden, am 1sten. Februarii 1766, Hans Heinrich von Minckwitz, Obrist Liutenant und Exercitien Meister. V další části nalézáme rejstřík předpisů pod titulem „Register Uber vorstehendenExtract des Exeercice tz Pferde und zu Fuss.“ A dále soupis zpráv o cvičeních pod titulem „Verzeichniss Derjenigen Ordres so bis hierher durch Avertissements bekannt gemacht worden sind, und noch dato in ihren Werth und Befolgung bleiben auch zum Theil im gedruckten Reglement nachgeholet sind.“ Text je psán jediným písařem hnědočerným inkoustem, vojenské povely kaligraficky červeně a nadpisy podtrženy červenou dvojlinkou. Vazba knihy je původní, lepenková, potažená hnědou mramorovanou kůží. Hřbet o dvou vazech je zvýrazněný vytlačovanými dvojlinkami. Ořízka je červeně stříkaná. Do muzejních sbírek se rukopis dostal koupí, a to dne 4. 4. 1889 od Jakoba Felgenhauera z Mostu.

Text: Knihovna OMGM

Foto: Pavel Krásenský


Další exponáty