youtube mostmuzeum facebook twitter

Cinvaldit (lithná slída, zinnwaldit)

Exponát měsíce 12 / 2017

Cinvaldit (lithná slída, zinnwaldit)

Cinvaldit je dnes skupinový název pro tmavé slídy s obsahem lithia. Nejedná se tedy už o samostatný minerální druh. Tato skupina slíd se často vyskytuje na ložiscích cín-wolframových rud. V České republice je nejvýznamějším nalezištěm Cínovec v okrese Teplice. Dalším průmyslově využitelným nalezištěm je oblast Horního Slavkova v okrese Sokolov. Ostatní výskyty v České republice nemají takový rozsah, aby byly využity pro získávání lithiové suroviny. Jde jen o mineralogicky zajímavé lokality – Krupka v okrese Teplice, Puklice a Jeclov v okrese Jihlava, Nová Ves u Křemže v okrese Český Krumlov, Boží Dar a Vykmanov v okrese Karlovy Vary.

Cinvaldit se na Cínovci nejčastěji vyskytuje jako žíly dosahující decimetrových mocností, ve formě lupenitých agregátů, nebo v dutinách křemenných žil jako úhledné tabulkovité krystaly.

Na ložisku Cínovec se od 14. století těžila především cínová ruda, od druhé poloviny 19. století byl předmětem těžby i wolframit. Nejbohatší ruda wolframu, který se začal používat v hutnictví při výrobě ušlechtilých ocelí.

Do konce devadesátých let byla na ložisku Cínovec těžena cín-wolframová ruda. Lithium z rudniny bylo v podstatě odpadem a končilo na výsypce. Důvod byl velmi jednoduchý, pro lithium v té době nebylo téměř žádné uplatnění. Až rozmach mobilních technologií na konci minulého století vedl ke zvýšenému zájmu o lithium.  V malé míře je lithium využíváno i v jaderné energetice, chemickém, sklářském a keramickém průmyslu, Největší zásoby lithia v současné době má Bolívie, kde je v solných pánvích uložena polovina známých zásob lithia na Zemi. Naše lokalita Cínovec obsahuje asi 1,3 mil. tun lithia. Tím je Cínovec největším ložiskem lithia v Evropě. 

 


Další exponáty