youtube mostmuzeum facebook twitter

MEGILAT ESTER (Svitek Ester)

Exponát měsíce 3 / 2018

MEGILAT ESTER (Svitek Ester)  

Biblická kniha Ester psaná hebrejsky v tradiční formě pergamenového svitku bez iluminací, určená pro čtení v synagoze v rámci bohoslužeb o židovském svátku Purim. Sepsána v rozmezí od konce 18. století do 1. poloviny 19. století, pravděpodobně ve středoevropské provenienci (snad Čechy).Jedná se o svitek pěti pásů sešitých režnou nití a navinutých na dřevěnou tyčku, sepsaný jedním písařem. Psán inkoustem, hebrejským aškenázským kvadrátním písmem. 

Svitek byl zakoupen muzeem 16. 8. 1892 od Israele Schwarze, obchodníka z Mostu za 2 Fl. (Florény). V roce 2012 byl proveden zdarma konzervátorský zásah v restaurátorském ateliéru Jany Náprstkové v Národním muzeu v Praze. Svitek se nachází v podsbírce rukopisů knihovny Oblastního muzea v Mostě,
p. o. pod signaturou 218/Ruk

 

Svátek Purim

Židovský svátek slavený 14. dne měsíce adaru (březen) na počest královny Ester, oblíbené manželky perského krále Achašveroše, která zachránila Židy před vyhlazením.

Název Purim připomíná zrádného místokrále Hamana, který ono vyvraždění zosnoval a jeho metání losu, aby určil den k chystanému masakru. O tomto svátku se večer i ráno veřejně předčítá Kniha Ester. Kdykoliv je vysloveno Hamanovo jméno, dospělí i děti dupotem a řehtačkami dělají hluk, aby jeho památka byla vyhlazena. 

Jedná se o veselý svátek, který se tradičně slaví hostinou, hrají se purimové hry, pojídají se typická jídla (například Hamanovy uši) a ke svátku patří také posílání pochutin přátelům a dárků chudým. Už celá desetiletí se ve státě Izrael pořádají o Purimu veřejné karnevaly. Oslava tohoto svátku je nadále více než aktuální a symbolizuje vítězství dobra a lásky nad zlobou a lidskosti nad zaslepeností a rasismem. 

 

 


Další exponáty