youtube mostmuzeum facebook twitter

Dha - tradiční zbraň-nástroj

Exponát měsíce 2 / 2023

Dha - tradiční zbraň/nástroj národů Nágů (Indie - Asam) a Kačinů (Barma/Myanmar) z jihovýchodní Asie.

Exponátem měsíce února 2023 je Dha/Dao, tradiční nástroj a zbraň národa Kačinů žijících v autonomním Kačinském státě (kačinsky: inghpaw Mungdaw) v severních oblastech dnešního Myanmaru (dříve Barma), či v prefektuře Jüan-jang v čínské provincii Jün-nan. Kromě severních oblastí Myanmaru a čínské provincie Jüan-jang bylo dha používáno i na severovýchodě Indie v oblasti Asamu národy Nágu a Mizů, kteří jsou s Kačiny etnicky příbuzné a patří do stejné tibetské jazykové skupiny Naga. Samotný název dha vychází z čínského výrazu pro šavli – dao. Čínský výraz dao je pro dha běžně používán Kačiny žijícími právě v čínské provincii Jüan-jang.

Dha je používáno k mnoha účelům. Slouží nejen jako mačeta k mýcení lesa, ale je využíváno i jako univerzální tesařský a truhlářský nástroj například pro stavbu domů či výrobu tradičních tkalcovských stavů. Dao však bylo a je tradiční zbraní většiny národů jazykové skupiny Naga a sloužilo v řadě kmenových válek a půtek. 

Masivní tvar kačinské dha inspiroval i britskou armádu, která pro své speciální jednotky tzv. Činditů (The Chindits), bojujících v Barmě za II. světové války proti Japonsku, vyráběla mačety v tomto tradičním kačinském tvaru. Tyto britské armádní mačety jsou dodnes ceněny jako vyhledávaný sběratelský předmět.

Dha z podsbírky Militária v OMGM (inv. číslo HZM 56) pochází ze staré mostecké sbírky a do muzea se dostala zřejmě již před I. sv. válkou jako dar. Dle tvaru pochází ze severních oblastí Kačinského státu či
z čínské prefektury Jüan-jang. Podle masivní čepele (1,03 kg) a celkového zpracování pochází zřejmě z 2. poloviny 19. století. Na jílci bohužel chybí ratanový oplet. Dha postrádá i tradiční pochvu z bůvolí kůže. 

Text a foto: Jiří Šlajsna

 

 


Další exponáty