youtube mostmuzeum facebook twitter

Služby studovny

Služby studovny    

 

Knihovna je po dobu letních prázdnin z provozních důvodů pro badatele uzavřena

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    

úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
pátek: 8.00 - 11.30

Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní.

Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@omgm.cz
Tel.: 476 102 270