mostmuzeum facebook twitter google+

Služby studovny

Z technických důvodů souvisejících s nutnými zvýšenými bezpečnostními opatřeními doporučenými kvůli pandemii Covid 19, bude knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě pro osobní přístup badatelům uzavřena do konce srpna 2020. Individuální badatelské dotazy budou řešeny elektronickou formou, v nezměněné podobě jako doposud.

 Upozorňujeme návštěvníky, že knihovna má od 1.1.2020 nový email: knihovna@omgm.cz (starý email knihovna@muzeum-most.cz bude zrušen!)

Služby studovny  

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    
úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
pátek: 8.00 - 11.30


Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelských dnech v úterý a ve středu do 18.00.

Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@omgm.cz
Tel.: 476 102 270