youtube mostmuzeum facebook twitter

Služby studovny

Služby studovny   

Knihovna Oblastního muzea a galerie v Mostě je od 8. 6. 2021 znovu zpřístupněna veřejnosti při současném dodržení podmínek mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní.

Pro vstup do studovny platí výše uvedeným opatřením stanovené podmínky:

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích:

a.    osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b.    osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c.     osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                                      i.        od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                                     ii.        od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                                    iii.        od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

 

d.    osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    
úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
pátek: 8.00 - 11.30


Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelských dnech v úterý a ve středu do 18.00.

Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@omgm.cz
Tel.: 476 102 270