mostmuzeum facebook twitter

Služby studovny

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s ohledem na přijatá opatření bude provoz muzejní knihovny do odvolání omezen - knihovna bude uzavřena pro externí badatele  a badatelské dotazy budou vyřizovány elektronickou poštou.

Služby studovny  

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    
úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
pátek: 8.00 - 11.30


Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelských dnech v úterý a ve středu do 18.00.

Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@omgm.cz
Tel.: 476 102 270