mostmuzeum facebook twitter google+

Služby studovny

Služby studovny 

Knihovna Oblastního muzea v Mostě, p. o. bude z provozních důvodů ve dnech 8. 12., 15. 12. a 22. 12. 2017– 12. 1. 2018 uzavřena.

 

Studovna je přístupna veřejnosti ve dnech    
úterý - středa: 8.00 - 11.00, 12.00 - 15.00
pátek: 8.00 - 11.30


Nutná je předchozí domluva telefonická, elektronickou poštou či osobní. V případě předchozí individuální domluvy je možnost prodloužení doby v badatelských dnech v úterý a ve středu do 18.00.

Výpůjčky jsou především prezenční ve studovně, ve výjimečných případech absenční (přesné podmínky stanovuje knihovní řád). Pro badatelské potřeby zajišťuje knihovna reprografické služby pomocí běžného a archivního xeroxu.

Kontakt: knihovna@muzeum-most.cz
Tel.: 476 102 270