youtube mostmuzeum facebook twitter

Kniha mistrovských zkoušek cechu mosteckých krejčích

Exponát měsíce 6 / 2019

 

KNIHA KREJČOVSKÝCH STŘIHŮ

KNIHA MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK CECHU MOSTECKÝCH KREJČÍCH

Německy psaná kniha mistrovských zkoušek cechu mosteckých krejčích se záznamy z let 1568-1828  obsahuje kromě jiného střihy s popisy, seznam výrobků s údajem o množství potřebné látky z roku 1677 či chronologický seznam mistrů z let 1568-1828. Text je napsán kromě několika pozdějších drobných přípisků jedním písařem.

Nečíslované strany jsou sešity a všity do pergamenových desek. 

Jedná se o cenný pramen k poznání historie odívání v Čechách v období 16. – 18. století a činnosti cechu mosteckých krejčích. Zároveň je dokladem soudobého oděvu v místě vzniku rukopisu, tedy v královském městě Most.

Vznik knih krejčovských střihů lze datovat přelomem 15. a 16. století, kdy dochází k rozmachu krejčovského řemesla. Typické krejčovské knihy z 16. a 17. století souvisí se snahou cechů vnést určitý řád do různorodých krejčovských děl, ustálit jejich střihy a normovat spotřebu materiálu. Tyto knihy byly většinou pořizovány nákladem cechu.

Cech krejčích patřil v Mostě k nejpřednějším a nejvýznamnějším. V děkanském kostele měl svou kapli zasvěcenou sv. Anně, patronce cechu. Cechovní artikule a řády již od konce 15. a počátku 16. století stanovily jednotlivé mistrovské kusy, které musel tovaryš předložit, aby obstál v mistrovské zkoušce. V Mostě to bylo zhotovení 24 kusů soudobého oblečení například pro měšťany, klérus, svatební šaty pro nevěstu, vojenské stany, pokrývky na koně atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Další exponáty