youtube mostmuzeum facebook twitter

ostřice česká

Exponát měsíce 11 / 2023

ostřice česká (Carex bohemica Schreb.)

Jedním z téměř 90 druhů ostřic, které rostou v České republice (nepočítaje v to křížence), je ostřice česká (Carex bohemica). Roste především v Evropě, známa je ale také z Asie až po Čínu a Japonsko. 

Jako jediná z našich ostřic je jednoletá. Vzrůstem patří spíše mezi ty menší, i když může dorůstat výšky až kolem 30 cm. Květenství ostřice české je stažené do hlávky (tzv. strboulu) a vyrůstají zpod něj 3 dlouhé podpůrné listy (listeny). Mošničky mají velmi dlouhý zobánek – asi 3× delší než je samotná nažka. Typický vzhled celé rostliny umožňuje celkem snadné určení. Tomu napomáhají také nápadná světle zelená barva a velmi specifické ekologické nároky. 

Roste na písčitých březích stojatých i tekoucích vod a především na obnažených dnech vypuštěných rybníků a nádrží. Proto ji v Čechách nejčastěji najdeme v rybničních oblastech, jinde (včetně většiny území Moravy) je vzácná. 

V Ústeckém kraji roste ostřice česká v současnosti jen asi na 20 místech a patří mezi silně ohrožené druhy. Z Krušných hor nebyla do nedávna známa; několik lokalit zde bylo zjištěno teprve během posledních let.

Ostřici českou popsal roku 1772 německý lékař a přírodovědec Johann Christian David von Schreber (1739–1810) v druhém svazku svého díla Beschreibung der Grässer. V popisu tohoto druhu Schreber zmiňuje první herbářové sběry z roku 1712, které v okolí Prahy pořídil významný italský botanik Pier (Pietro) Antonio Micheli. Proto bylo tomuto druhu přiřazeno druhové jméno vztahující se k Čechám (Bohemia).

Zpracoval Vít Joza

Fotografie: Pavel Krásenský

 


Další exponáty