youtube mostmuzeum facebook twitter

Zkamenělý strom

Exponát měsíce 1 / 2017

Zkamenělý strom                                                                         
V roce 2015 byla v těžebním prostoru lomu Vršany nalezena unikátní ukázka části zkamenělého stromu. Nalezený kmen je mimořádný zachováním několika výrazných „suků“, či pahýlů po větvích. Kmen je červeně zabarven přítomností železitých sloučenin. Zkamenělina je stará 15-20 milionů let a pochází z období středních třetihor – miocénu.
 
Unikátní zkamenělinu darovala Oblastnímu muzeu v Mostě Vršanská uhelná a.s., člen skupiny Czech Coal Group, a.s. Zvláštní poděkování za přesun zkameněliny do sbírek muzea patří Ing. Petru Šulckovi.


Další exponáty