youtube mostmuzeum facebook twitter

Školní sešit gymnaziálního studenta

Exponát měsíce 9 / 2021

 

Školní sešit gymnaziálního studenta A. Nováka z 1. poloviny 19. století 

Nastal měsíc září, s kterým je neodvratně spojen i návrat dětí a studentů do školních lavic. V tomto duchu jsme tedy i my vybrali jako exponát tohoto měsíce školní sešit gymnaziálního studenta z období první poloviny 19. století, který je uložen jako jeden z rukopisů ve sbírkovém fondu naší muzejní knihovny. Jedná se o nestránkovaný sešit Zoologie s poznámkami jednoho autora psanými modrým inkoustem a bohatě doplněnými o kresby. Vazba je modrá, lepenková. Přebal zašlý, ale jinak je ve velmi dobrém stavu. Student, jehož sešit Zoologie se nám zachoval, byl Antonín Novák. S největší pravděpodobností se jedná o téhož Antonína či Antona Nováka též Nowaka, jehož herbáře z období kolem roku 1889 se nacházejí v botanických sbírkách našeho muzea. Sešit se k nám zřejmě dostal zároveň s těmito herbáři jako součást jeho pozůstalosti.

Sám Antonín Novák se po studiích stal středoškolským profesorem německého reálného gymnázia (v letech 1875 – 1907), kde vyučoval přírodopis, fyziku, matematiku, aritmetiku, geometrii, zeměpis a úvod do vědecké filosofie. Zároveň působil tamtéž i jako kustod přírodovědného kabinetu a krátce i chemické laboratoře a spravoval tak postupně i několik desítek tisíc přírodnin – minerálů, zoologických preparátů, herbářových položek rostlin aj. Byl dále předsedou spolku přátel muzea v letech 1908–1918. V Oblastním muzeu a galerii v Mostě je uloženo 230 herbářových položek z jeho sběrů v okolí Mostu a Litoměřic (další uloženy v Oblastním muzeu v Litoměřicích). Veškeré jeho záznamy jsou velmi kvalitně zpracované včetně popisů a datování. Vzhledem k údajům z výročních zpráv německého gymnázia je zřejmě dochovaný pouze zlomek z jeho původní rozsáhlé sbírky.

Jak je vidět, dle podrobně vedených poznámek, měl k přírodním vědám velmi kladných vztah již od svých studentských let a pečlivost, z kterou následně vedl záznamy a svou sbírku můžeme vypozorovat již v takto mladém věku.

 

 


Další exponáty