youtube mostmuzeum facebook twitter

Vzácný rukopis české modlitební knihy

Exponát měsíce 2 / 2021

Exponátem měsíce února je vzácný rukopis nacházející se ve sbírkovém fondu muzejní knihovny Oblastního muzea a galerie v Mostě. Byl vybrán v souvislosti s oslavami svátku Svatého Valentýna, které připadají na 14. února, neboť ač se jedná o knihu s obsahem čistě náboženským, na jeho první stránce se nachází krásné láskyplné věnování neznámé dívce z konce 18. století.

Jedná se o českou modlitební knihu, jejíž celý název zní „NABOŽNY SPUSOB KEMSSY SWATTE, KSPOWIEDJ W PRŽY GYMANI RANI A GYNY ROZLYCZNIE MODLYTTBY ODEMIE PŘZEPSANY W. SYLNYHO. ROKU PANIE A 1771. Kniha byla sepsaná V. Silným v roce 1771 a je věnovaná monogramistou V. P. s blahopřáním panně, jejíž jméno není uvedeno. Na prvním foliu je toto věnování krasopisně kaligraficky vyvedeno v perokresebném rámci a jeho obsah je vlastně vyznáním lásky onoho neznámého V. P. této dívce, kterou přirovnává ke krásnému andělu z nebe, a v textu jsou části slov nahrazovány malovanými srdíčky. Pro představu uvádíme část původního textu: „Jdaucze Moge Cratturattzy odemme, Gako Krasny angel z nebe Pržygdaucze JYž W domu ttomu, Cžynicz wynssem SProstnym, mym [srdeč]nau Poklonu. Pročcžez ttakto mluwycy Wysocze obwzlasst Wažena Pano Kdyby [srd]ce Moge Mohlo Perem bytj…Adie W. P.“

Samotný rukopis obsahuje modlitby ranní, ke mši, zpovědi, ke svatým, litanie ke jménu Ježíš a loretánské litanie. Vlastní text je psán jediným písařem hnědým duběnkovým inkoustem. Titul je v bohatě zdobeném perokresebném rámečku a názvy oddílů jsou v perokresebných rámečcích s florálními motivy s ozdobnými iniciálami. Do rukopisu jsou vevázány 3 rytiny. Vazba je původní, prkénková, potažená černou kůží a desky zdobeny vytlačovaným zlaceným rámečkem s florálními motivy. Na přední desce jsou vytlačené zlacené iniciály „M S“ v ozdobném kroužku a na zadní desce vytlačovaný zlatý letopočet „1771“. Hřbet knihy je o pěti vazech, zvýrazněných vytlačovanými zlacenými dvojlinkami. Ořízka je zlacená, zdobená vytlačováním. Rukopis je navíc vložen do pevného dvojdílného zásuvného lepenkového pouzdra potaženého hnědou kůží. 

Text: Diana Kvapilová, foto: Pavel Krásenský 


Další exponáty