youtube mostmuzeum facebook twitter

Novověká nápodoba Zahražanské Madony

Exponát měsíce 7 / 2021

Zázračná Madona ze Zahražan byla nejvýznamnější poutní památkou Mostecka. Bývala umístěna v kapli na místě středověkého kláštera v Zahražanech. Zvláště uctívána byla v barokním období, kdy do Mostu proudily tisíce prosebníků i poutníků. Byla nejdůležitější Patronkou města Mostu. 

Novověká nápodoba gotické plastiky Zahražanské Madony je nyní EXPONÁTEM MĚSÍCE ČERVENCE. Díky popularitě původní gotické sošky vznikly i mladší napodobeniny, které byly využívány k podpoře kultu Panny Marie Zahražanské také na jiných místech. Formálně odrážely vzhled originálu, zejména pak typické prohnutí spodní části (nohou) Panny Marie, které vychází ze známé pověsti o zahražanském zázraku z roku 1421. Most i Zahražany tehdy napadli husité. Jeden z bojovníků chtěl sošku zničit, ta však uhnula ráně mečem a promluvila. Husita padl na kolena v pokoře před Pannou Marií a soška byla zachráněna, prohnutí jí však už zůstalo. 

Představená kamenná soška v recepci muzea pochází z 18. - 19. století a je součástí sbírek přes sto let. Její původní umístění není známo

    

Otisk rytiny zpodobňující Zahražanskou Madonu. Předlohou kresby se stala tato gotická plastika  zpodobňující zahražanskou madonu, která byla nejdůležitější Patronkou města Mostu (dnes je uložena v Národní galerii).


Další exponáty