youtube mostmuzeum facebook twitter

Nové paleobotanické nálezy z lomu Libouš

Exponát měsíce 1 / 2024

Olše Kefersteinova (Alnus kefersteinii) § větvička s plodenstvím. Velikost 8cm.

Mostecká pánev a s ní spojená těžba hnědého uhlí je významným nalezištěm třetihorní flóry a fauny. Nejbohatší nálezy pocházely z holešických vrstev a právem zařazují mosteckou pánev k nejvýznamnějším nalezištím v Evropě.  

Mladší libkovické a lomské vrstvy byly do nedávné doby v prostoru mostecké pánve na nálezy fosilní flóry a fauny velmi chudé až sterilní. Od roku 2014 je dokumentováno několik poloh libkovických vrstev v dolech Nástup Tušimice, v lomu Libouš II – Sever.

Od roku 2014 jsou v povrchovém lomu Libouš dokumentovány nálezy fosilní flóry a fauny v několika polohách. Tyto vrstvy se nachází v blízkosti crandallitových proplástků, které jsou významným stratigrafickým prvkem. A to umožňuje poměrně přesně stanovit stáří vrstev s nálezy zkamenělin na rozmezí 17 700 000 let až 17 000 000 let.

Dosud bylo v těchto vrstvách nalezeno 63 druhů rostlin. Z toho je 8 druhů jehličnanů a 55 druhů krytosemenných rostlin.  

K nehojnějším druhům patří, tak jako na většině dalších lokalit mostecké pánve, zástupci čeledí břízovitých (Alnus julianoformis, A. gracilis, A. kefersteinii, A. menzelii), vřesnovitých (Myrica intergerrima, M. lignitum, M. vindobonensis), tisovcovitých (Taxodium dubium, Glyptostrobus europaeus, Quasisequoia couttsiae), borovicovitých (Pinus sp., P. ornata, P. engelhardtii, P. rigios), jilmovitých (Ulmus pyramidalis, Zelkova zelkovifolia), javorovitých (Acer sp., A. pseudopmonspessulanum, A. tricuspidatum), řešetlákovitých (Ziziphus paradisiaca), ořešákovitých (Engelhardia orsbergensis, E. macroptera).

Kromě rostlinných fosílií byly v lokalitě nalezeny i pozůstatky ryb, hmyzu a neobvykle velké množství křídel vážek.

Text: Pavel Dvořák

Foto: Pavel Krásenský

  List kaštanovníku (Castanea sp.) Délka listu 12cm.

  Nejda nejdolistá (Zelkova zelkovifolia). Délka listu 4,5cm.

  Olše julianotvará (Alnus julianiformis). Délka listu 9,5cm. 

 

 


Další exponáty