youtube mostmuzeum facebook twitter

Vrstvené sklo

Exponát měsíce 12 / 2023

 

Naše sbírka historického skla dokumentuje různé způsoby jeho zpracování, tvarování a zušlechťování. Vybrané ukázky představují jednu z technik hutního zdobení skla v období biedermeieru a druhého rokoka, tzv. vrstvené sklo. Výrobky z vrstveného skla jsou složené ze dvou nebo více vrstev sklovin spojených při tepelném zpracování. Podle způsobu tvarování a umístění vrstvy ve výrobku se rozeznává sklo přejímané a podjímané. Přejímané sklo má barevné nebo zakalené vrstvy na vnějším povrchu bezbarvého základu a podjímané opačně. Takto připravené výrobky jsou dále zušlechťovány za studena dekorativním broušením, rytím, pískováním, leptáním nebo malováním. Postupným odebíráním jednotlivých vrstev se vytváří konečný tvar a dekor.

text a foto: Dagmar Pícová

 

 


Další exponáty