mostmuzeum facebook twitter google+

Organizační struktura

Ředitel
Mgr. Michal Soukup

Zástupce pro ekonomiku a provoz
Ing. Miluše Spurná

Zástupce pro odborné činnosti
Mgr. Jiří Šlajsna

    Ekonomické oddělení
    Ing. Miluše Spurná (vedoucí)
      Ing. Jana Lomozová (účetnictví, majetek)
      Martina Choutková (recepce)
      Zdeňka Kočanová (recepce)
      Jaroslava Pausová (recepce)
      Michaela Stehlíková (recepce)
      Radka Stehlíková (recepce)
      Lucie Šturmová (recepce)

    Provozní oddělení
    Luboš Kindl (vedoucí, IT, údržba)
      Václav Štěpan (elektrikář, údržba)
      Petra Bucková (úklid)
      Růžena Meixnerová (úklid)
      Olina Doležalová (vrátnice)
      František Marášek (vrátnice)
      Milena Nosková (vrátnice)
      Karel Sokolovský (vrátnice)
      Josefa Vildová (vrátnice)
      Petr Vomáčka (vrátnice)

    Přírodovědné oddělení
    Pavel Krásenský (vedoucí, entomologie)
      Ing. Jaroslav Bažant (zoologie)
      Ing. Vít Joza (botanika)
      Pavel Dvořák (geologie)

    Společenskovědní oddělení
    Ing. Diana Kvapilová (vedoucí, knihovna)
      Bc. Milan Černý (muzikologie)
      Vasil Gešev (konzervace, restaurování - kovy)
      Dagmar Pícová (konzervace, restaurování - umění a umělecké řemeslo)
      Mgr. Jiří Šlajsna (historie, archeologie, militaria)
      Mgr. Jitka Šrejberová (umění)
      Miroslav Vrba (konzervace, restaurování - nábytek)

    Útvar ředitele
      Ing. Eva Hladká (asistentka ředitele)
      Ing. Ludvík Lejsek (hlavní kurátor)
      Jan Setvák (dokumentace)
      Mgr. Blanka Brandová (muzejní pedagogika, propagace, web)