Vítejte

Dovolujeme si vás upozornit, že v Oblastním muzeu v Mostě probíhá rekonstrukce střechy. Z tohoto důvodu je uzavřena stálá expozice "Ze života obyvatel Krušnohoří".  Prosíme o zvýšenou opatrnost.

   500 let Kostela Nanebevzetí Panny Marie - sborník             Program listopad 2018  


Skauting - výstava

Aktuální výstava
Datum: 1.11.2018 - 31.1.2019, 12:00
Kategorie: ostatní

Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy dne 1. listopadu 2018 v 17 hodin

více »

Holocaust na Mostecku - přednáška

Akce pro veřejnost
Datum: 27.11.2018, 17:00
Kategorie: historie

Srdečně vás zveme na přednášku "Holocaust  na Mostecku".

více »

Otevírací doba

Út - Pá: 12:00 – 18:00 hodin
So - Ne: 10:00 – 18:00 hodin
Svátky : 10:00 – 18:00 hodin
(s výjimkou 24.12. a 31.12)
Pondělí: zavřeno
Skupiny nad 10 osob po objednání
na telefonu č. 476 442 111 lze také
úterý - pátek od 8:00 do 12:00 hodin

Vstupné

základní: 30 Kč
snížené: 15 Kč
zdarma: děti do 6 let

Poplatek za fotografování v prostorách muzea 20 Kč

Upozorňujeme, že prostory Oblastního muzea v Mostě jsou monitorovány kamerovým systémem a akce muzea jsou fotografovány pro potřeby propagace a dokumentace.

více »
mostmuzeum facebook twitter google+

Akce pro veřejnost

100. let listopadových událostí na Mostecku

Srdečně zveme na akce ke stoletému výročí boje o Most a Louku u Litvínova 27. – 29. listopadu 1918

více »

Akce pro veřejnost

Současný život - přednáška

Dovolujeme si vás pozvat na přednášku "Současný život židovské komunity"

více »

Aktuální výstava

Mostecko 1918; Vznik ČSR - výstava

Srdečně vás zveme na vernisáž a výstavu “Mostecko 1918; Vznik ČSR a provincie Deutschböhmen“.  Vernisáž  se uskuteční dne 18. 10. 2018 v 17 hodin

více »

Akce pro veřejnost

Obraz Alfonse Muchy

Zhlédněte poslední velkoformátovou realizaci Alfonse Muchy z roku 1937. Obraz, s nímž se spojil závěr jeho života. 

více »

Aktuální výstava

Žili mezi námi. Židé na Mostecku - výstava

Zveme vás na vernisáž výstavy "Žili mezi námi. Židé na Mostecku".

více »

Akce pro veřejnost

Malování s Pavlem Lakomým podzim

Dovolujeme si vás pozvat na malování s Pavlem Lakomým.

více »

Aktuální výstava

130 let muzea v Mostě

Dynamická jubilejní výstava Oblastního muzea v Mostě a Státního oblastního archivu v Litoměřicích – Státního okresního archivu Most a statutárního města Mostu. 

více »

Stálá expozice

Přírodou severozápadních Čech

Oblastní muzeum na rok uzavírá přírodovědnou expozici  Od 19.11. 2018 bude kvůli přestavbě na rok uzavřena přírodovědná expozice v Oblastním muzeu v Mostě. Instalace z devadesátých let 20. století po celou dobu patřila mezi nejoblíbenější muzejní stálé výstavy a na území Ústeckého kraje byla největší svého druhu. Čas se na ní ale značně podepsal. Řada vystavených exponátů ztratila svůj přirozený vzhled a barvu a celý fundus je dnes už technologicky beznadějně zastaralý a nevyhovující. 

Proto byla přírodovědným oddělením muzea v čele s Pavlem Krásenským zpracována zcela nová koncepce. Expozice věnovaná živé  i neživé přírodě Mostecka bude do budoucna rozdělena do tří částí. Samotné práce budou probíhat v několika etapách. Jako první by měla být konci roku 2019 zpřístupněna část zasvěcená geologii. Ta představí atraktivní paleontologické a mineralogické exponáty z Mostecka, čtvrtohorní dioráma a multimediální prvky. V dalších letech bude následovat živá příroda, kde se představí vybrané biotopy Mostecka. Součástí nové expozice bude herní a vzdělávací koutek pro nejmenší i podrobně zpracované výukové programy pro školy.

více »

Stálá expozice

Mineralogie Krušnohoří

Na geologickou expozici muzea navazují zajímavé sbírky minerálů a hornin. Zaměřují se především na bohatá naleziště v Krušných horách, kde se těžba rud provozovala už před osmi staletími. Prohlédnout si můžete nejen samotné horniny a minerály, ale také geologické mapy a fotografie z lokalit. Mezi unikáty sbírky patří žlutý topaz z Cínovce, uranové slídy a smolinec z Jáchymova, růžový baryt z Moldavy, žlutý radiobaryt z Lahoště...

více »