youtube mostmuzeum facebook twitter

Poklad stříbrných grošů z Koporče

Exponát měsíce 5 / 2020

Poklad stříbrných grošů z Koporče

Mince byly nalezeny během stavebních prací v centru obce Koporeč (2018). Poklad obsahuje celkem 251 grošů – z toho 123 českých a 128 míšenských. Do země byl uložen v koženém či plátěném váčku nejdříve v roce 1431 nebo nedlouho poté, pravděpodobně v souvislosti s pohyby vojsk v okolí.

Za mince bylo tehdy možné zakoupit například:

1-2 koně,

5-8 krav,

4000-5000 cihel

anebo 8-10 sudů piva

Nález byl muzeu v souladu se zákonem předán samotnými nálezci – panem Koudelkou a otcem a synem Plachtovými, kterým náleží poděkování.

 

 


Další exponáty