youtube mostmuzeum facebook twitter

Křemen ze slovenského naleziště Banská Belá

Exponát měsíce 3 / 2022

Známou oblastí výskytů krásných ukázek křemene a jeho různých odrůd je už mnoho staletí hornické město Banská Štiavnica a jeho okolí. Už v 11. století byly v Banské Štiavnici těženy ušlechtilé rudy stříbra, zlata a mnoha dalších kovů. Pochází odtud vynikající ukázky mnoha druhů nerostů, např. chalkopyritu, barytu, manganokalcitu, galenitu, sfaleritu, ryzího stříbra, nebo stefanitu. Mezi sběrateli minerálů je Banská Štiavnica po celém světě proslavená nálezy tzv. žezlových nebo holubníkových ametystů.

Rudní žíly měly pokračování v okolí Banské Štiavnice. V katastru obce Banská Belá se méně bohaté žíly dobývaly až do poloviny 19. století.

Na jihovýchodním okraji obce Banská Belá je v lese malý kamenolom, kde se v minulosti těžil křemenec. Stěny lomu bývaly protkány křemennými žilami. Dutiny v žilách byly většinou vyplněny krystaly obecného křemene i čirými křišťály, vzácnější byly fialové ametysty. Mezi krystaly se nacházely bílé agregáty chalcedonu. Hornina, ve které se žíly s dutinami vyskytovaly, je velice pevná a tvrdá. Získat kvalitní ukázky vyžadovalo dobré vybavení a mnoho namáhavé práce, která často končila i zničením vyhlédnutého vzorku. Další nepříjemností byly rezavé povlaky limonitu na samotných krystalech, které je ale možné opatrně odstranit, nejlépe speciální tlakovou pistolí na vodu. Největší nalezené krystaly dosahovaly délky 20 centimetrů. Krystaly dlouhé 10 centimetrů byly v minulosti dosti hojné. V současné době už jsou stěny lomu hodně zasucené a křemenné žíly s dutinami ojedinělé a většinou už vydobyté sběrateli. Přesto lze při troše štěstí najít malou dutinu s krystaly křemene v suti. Nebo při dostatku času zkusit najít a vydobýt křemennou žílu přímo ve stěně lomu.

Vystavené vzorky křemene z Banské Belé jsou ze sbírky ing. Ladislava Blahy z Mostu.


Další exponáty