youtube mostmuzeum facebook twitter

Otakárek fenyklový

Exponát měsíce 5 / 2023

Otakárek fenyklový patří mezi naše nejznámějším motýly. Je vyobrazen na mnoha přebalech knih a často bývá spojován i s ochranou přírody, protože sám patří mezi zvláště chráněné druhy, i když v současnosti úplně ohrožen není.

Otakárek fenyklový je nápadný motýl s rozpětím křídel až kolem 10 centimetrů. Vyskytuje se od Evropy až po Japonsko. U nás je v současné době rozšířen po celém území, avšak nebylo tomu tak vždy. V 70. a 80. letech minulého století prodělal značný pokles početnosti a stal se vzácným. V té době se vyskytoval především v rozsáhlejších stepních oblastech nebo například i v mokřadních oblastech v podhůří. Dnes se vyskytuje na bezlesích stanovištích, zejména v zemědělské krajině, dále na kulturních loukách, v zahradách, na stepích ale i lesostepích. Nacházíme jej i na výsypkách nebo rekultivovaných plochách povrchových lomů. Housenky otakárků se živý různými druhy rostlin. Nejčastěji jsou to mrkev obecná, kopr vonný, děhel lesní nebo různé druhy bedrníků. 

Jde o druh, který má do roka dvě, výjimečně i tři generace. Setkat se s ním můžeme od dubna až do října. Zajímavostí je, že samci a samice se setkávají na vyvýšených místech (např. vrcholky kopců). Tomuto chování se říká hilltoping. Pokud byste chtěli tento druh pozorovat, stačí v květnu navštívit kopce v okolí Mostu. Hojný je například na Písečném vrchu u Bečova nebo s ním můžete setkat ve vrcholové části vrchu Zlatník nebo na Bořni.

Text a foto: Pavel Krásenský - entomolog OMGM


Další exponáty