youtube mostmuzeum facebook twitter

Melanoflogit

Exponát měsíce 4 / 2016

Melanoflogit

Melanoflogit je velmi vzácný nerost, který byl dosud nalezen jen na 34 lokalitách v pěti zemích světa- v Itálii, Japonsku, na Ukrajině, v USA a v České republice. Fyzikálně-chemickým složením se jedná o nízkoteplotní polymorfní modifikaci křemenné hmoty. Velmi časté jsou jeho pseudomorfózy po jiných minerálech.

V roce 2014 bylo objeveno v těžebně bentonitu východně od obce Braňany několik dutin vyplněných sněhově bílým nerostem, původně považovaným za dolomit.

Následné analýzy odhalily, že se jedná o vzácný nerost melanoflogit. Braňany se tak staly třetím nalezištěm tohoto nerostu v České republice, po Chvaleticích v okrese Pardubice a Korozlukách v okrese Most.

Vystavený vzorek je pravděpodobně největší dosud nalezenou ukázkou tohoto nerostu na světě!

46 Si02.6(N2,CO2).2(CH4,N2)

Soustava: tetragonální (čtverečná)

První popis: von Lasaulx, 1876, z italského naleziště Giona Mine, Milena, provincie Caltanissetta, Sicílie. Itálie

Melanoflogit je velmi vzácný nerost, který byl dosud nalezen jen na 34 lokalitách v pěti zemích světa - v Itálii, Japonsku, na Ukrajině, v USA a v České republice. Fyzikálně-chemickým složením se jedná o nízkoteplotní polymorfní modifikaci křemenné hmoty. Velmi časté jsou jeho pseudomorfózy po jiných minerálech.

V roce 2014 bylo objeveno v těžebně bentonitu východně od obce Braňany několik dutin vyplněných sněhově bílým nerostem, původně považovaným za dolomit. Následné analýzy odhalily, že se jedná o vzácný nerost melanoflogit. Braňany se tak staly třetím nalezištěm tohoto nerostu v České republice, po Chvaleticích v okrese Pardubice a Korozlukách v okrese Most.

Vystavený vzorek je pravděpodobně největší dosud nalezenou ukázkou tohoto nerostu na světě!

 


Další exponáty