youtube mostmuzeum facebook twitter

Hrnce ze staré mostecké školy

Exponát měsíce 8 / 2020

V roce 1893 byla vybudována v jihozápadním rohu starého města – tam, kde dříve probíhala městská hradba, měšťanská škola. Při kopání základů byl objeven zajímavý soubor téměř neporušených středověkých nádob, které se díky staviteli Albinu Schmeerovi dostaly ihned do sbírky muzea. 


Další exponáty