youtube mostmuzeum facebook twitter

Alfons Mucha, Bůh Mamon

Exponát měsíce 7 / 2018

Alfons Mucha, Bůh Mamon 

1937

Olej na plátně

Oblastní muzeum v Mostě, inv. č. UOM 0939

Zhlédněte poslední velkoformátovou realizaci Alfonse Muchy z roku 1937. Obraz, s nímž se spojil závěr jeho života. 

Obraz Bůh Mamon, jak bylo dílo označeno při zápisu do sbírky Oblastního muzea v Mostě, vznikl pro novostavbu České záložny na I. náměstí v Mostě, která svůj provoz zahájila v dubnu roku 1934. V obraze se zrcadlí jak vyjádření smyslu bankovního domu, tak prostředí, pro něž obraz vznikal. Alfons Mucha v něm zachytil jak místně typickou klientelu záložny (například postava horníka), tak skutečnost, že bankovní dům, který působil v Mostě již před první světovou válkou, byl v době první republiky jedním z největších bankovních domů v regionu. To mu dovolovalo finančně se podílet na podpoře kulturně-společenského života a vzdělávání české obce v Mostě, jako například spolufinancování stavby Husova pomníku, příspěvek na uctění 75. narozenin prezidenta T. G. Masaryka či založení Nadace Karla Tichého, která sloužila k podpoře českých studentů.

Vedle podpory škol a vzdělávání poskytovala záložna finance nejrůznějším drobným živnostníkům, ale i chudým Čechům žijícím v tehdejších Sudetech. Tím, že akcionáři a klientela záložny byla především česká, obsahuje obraz na tuto skutečnost řadu odkazů. Zcela výmluvným vyjádřením tohoto faktu je mapa prvorepublikového Československa v pozadí.

Obraz na počátku neklidné doby navazuje nejen stylově, ale i obsahově na cyklus Slovanská epopej (1910-1928) a je jedním z typických projevů vztahu a oddanosti Alfonse Muchy k rodné zemi. Takzvaný „Mamon“, který by měl být v kontextu malířova díla spíše interpretován jako slovanský bůh Veles (též Volos), tak zde nevyjadřuje pouze bohatství ve smyslu hmotného majetku, ale také kulturní bohatství národa.

Připravila Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., Oblastní muzeum v Mostě.

 

 


Další exponáty