youtube mostmuzeum facebook twitter

Votivní deska s Assumptou

Exponát měsíce 2 / 2016

Votivní deska s Assumptou

Votivní deska s Assumptou, tzv. Mostecká, Mistr I. W., 1538. Tempera na dřevěné desce, 125 x 127 cm. Vyobrazení Assumpty (p. Marie Nanebevzaté, nesené na půlměsíci anděly k nebi) a šesti terčů s mariánskou legendou. Dlouhodobě zapůjčeno v přesunutém děkanském kostele v Mostě, krátkodobě na výstavě „Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí“ ve Valdštejnské jízdárně v Praze.

Mimořádně rozsáhlou a plodnou dílnou Lucase Cranacha st. (1472-1553), činnou v saském Wittenbergu od roku 1505, prošly během celé první poloviny 16. století desítky učňů a spolupracovníků, z nichž někteří se posléze osamostatnili a založili si své vlastní ateliéry.
 
Mezi ně patří také Mistr I. W. (činný 1520/25 - 1540/50), který bývá řazen mezi Cranachovy nejschopnější epigony a lze jej považovat za jednoho z hlavních šiřitelů cranachovského stylu na českém území. Jeho závislost na tvorbě učitele je zjevná již jen při letmém porovnání, přesto však je možné v jeho díle rozpoznat určitý stupeň vlastní invence, projevující se zejména dekorativností, stylizací a plošností, které však neubírají na reprezentativnosti jeho prací a vytváří tak snadno rozpoznatelný styl.

Dodnes není známa podoba ani jméno Mistra I. W., rovněž jako sídlo jeho dílny. V literatuře je nejčastěji zmiňována možnost, že šlo o Jana Wrtilku z Loun, které dobře vyhovovaly územnímu rozptylu dosud známých mistrových děl, sahajícímu od Prahy přes Mělník, Litoměřice, Most, Osek, Kadaň až po Plzeň.

 


Další exponáty